Stark misstanke om mässlingssmittad anställd på Sahlgrenska sjukhuset

Smittskydd Västra Götaland utreder ett nytt misstänkt mässlingsfall. Personen är vårdanställd och arbetade på Sahlgrenska sjukhusets akutmottagning den 4:e till och med 6:e januari, samt 8:e januari. Trots att fallet inte är bekräftat har Sahlgrenska Universitetssjukhuset påbörjat smittspårning eftersom ett antal patienter, anhöriga och medarbetare har varit i kontakt med personen.

– Fallet är ännu inte bekräftat, men för att arbeta förebyggande och säkerställa att vi kan förhindra eventuell smittspridning så har smittspårningsarbetet påbörjats, säger Björn Andersson, chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utbrottet är begränsat och det finns ingen anledning till allmän oro.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar enligt samma rutin som tidigare, med smittspårning och vaccinering vid behov. Smittspårning innebär generellt att man kartlägger hur den smittade personen rört sig och vilka kontakter personen har haft under smittsamhetsperioden.

– Syftet med smittspårningen är att snabbt informera och identifiera exponerade och mottagliga individer för att utreda om de kan skyddas genom vaccination eller genom att ge immunglobulin, säger chefläkare Björn Andersson.

En annan viktig aspekt med smittspårningen är att informera personer om vad de ska göra om de får symptom på mässling.

Sedan julhelgen pågår också ett omfattande arbete med en immuninventering av alla medarbetare på Sahlgrenska sjukhuset – närmare 17 000 personer. Den misstänkt smittade personen är immuninventerad enligt dessa rutiner. I samtliga av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar pågår också inventering av personalens immunitet och vaccinering erbjuds. Regionservice och Västfastigheter genomför också immuninventering och erbjuder vaccinering till berörd personal. Dessutom informerar Regionservice underleverantörer i patientnära miljöer om vikten av immuninventering och vaccinering.

En gång om dagen, klockan 13, uppdaterar Smittskydd Västra Götaland sin hemsida. Där finns information om det totala antalet bekräftade fall och information om nya fall har bekräftats senaste dygnet. 

Har du frågor om mässling?

Om du tror att du själv eller någon av dina anhöriga har blivit smittad ska du inte söka vård direkt på vårdcentral, jourmottagning eller sjukhusens akutmottagningar. Läs först om mässling på webbsidan 1177.se Vårdguiden. Tror du fortfarande att du har mässling, ring 1177 för bedömning och råd om var du ska vända dig. När man söker sjukvård är det ytterst viktigt att personer med symtom på mässling inte tas in i reception, väntrum och allmänna utrymmen, utan hänvisas till rum med separat ingång eller enhet med isoleringsrum.

Mer information och allmänna frågor och mässling och vaccinationer finns på webbsidan1177.se Vårdguiden.

Kontaktperson för media: presstjänst på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 031-342 96 00

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar