Stationslägen nyckeln till framgång för nya stambanor

Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland går idag tillsammans ut i ett öppet brev till regeringen för att betona vikten av strategiska stationslägen och en stark samhällsplanering i den aviserade satsningen på nya stambanor. 
- Det är nyckeln till att nya stambanor kan bli en vital ekonomisk ryggrad för både landsbygden och stationssamhällen, skriver de regionala företrädarna. 

Strax innan sommaren meddelade regeringen att Trafikverket får i uppdrag att gå vidare med planerna på nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. För de tre regionerna som står bakom brevet var regeringens besked välkommet. De skriver att världen på olika sätt förändrats i och med pandemin, och att vi plötsligt står inför den snabbaste och mest genomgående strukturomvandlingen i modern tid. De nya stambanorna kommer kunna bli det nödvändiga projekt för Sverige som krävs för att vitalisera ekonomin och bygga ett hållbart samhälle. 

Samtidigt uttrycks en oro i brevet över Trafikverkets preliminära bedömning som kom i augusti om att behöva dra ned antal stationsorter, flytta ut stationslägen, minska antalet bibanor och kopplingspunkter. Det finns stor risk för att de nya stambanornas möjlighet som drivkraft för samhällsbyggnad därmed allvarligt påverkas. Även om kostnaden för bygget av själva stambanorna kan tyckas hög, menar regionerna att vi kan räkna med att investeringarna i bland annat bostäder blir långt högre som en direkt positiv injektion i svensk ekonomi så snart besluten om utbyggnaden är fattade.

Regionerna menar också att projektets potential är nära sammanknuten med samarbetet mellan näringsliv, stat, kommuner och regioner och bör ta tillvara på det grundliga arbete som gjordes inom ramen för Sverigeförhandlingen. Regionerna vill därför även fortsättningsvis vara delaktiga i Trafikverkets utredningsarbete.
 

Kontakt:

Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen Västra Götalandsregionen
Tel: 0730-98 48 00

Kaisa Karro (S), ordförande regionstyrelsen Region Östergötland
Tel: 0725-55 90 27

Marcus Eskdahl (S), 1 vice ordförande regionstyrelsen, Region Jönköpings län
Tel: 0706-97 74 50

Sakkunniga: 
Max Falk, Västra Götalandsregionen
Tel: 0704-70 05 88

Anders Bäckstrand, Region Östergötland
Tel: 0703-17 08 18

Erik Bromander, Region Jönköpings län
Tel: 0702-88 48 55


 

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

2014-17 hade Sverigeförhandlingen regeringens uppdrag att ta fram förslag på hur en ny höghastighetsjärnväg skulle kunna möjliggöras i Sverige. Fokus låg på hur det skapas mest nyttor för de olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen, som till exempel ökat bostadsbyggande och en bättre arbetsmarknad. Fram tills nu har Trafikverkets uppdrag i huvudsak varit att planera deletapper på de nya stambanorna. I och med regeringens direktiv från juni 2020 ska Trafikverket nu utreda hela sträckningen för de nya stambanorna. Kostnadsramen är satt till 205 miljarder kronor. Trafikverket ska redovisa uppdraget 28 februari 2021. 
Twittra det här

Citat

Strategiska stationslägen och en stark samhällsplanering är nyckeln till att nya stambanor kan bli en vital ekonomisk ryggrad för både landsbygden och stationssamhällen
De politiska företrädarna i Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland