Stöd till byggnadsvårdsmässa i Mariestad 2019

Byggnadskonventet i Mariestad är en mötesplats för byggnadsvården i Sverige och Norden. I år får konventet åter en efterföljande dag med byggnadsvårdsmässa för allmänheten, genom stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

– Många lägger stor möda vid att renovera med hållbara material och enligt beprövad hantverksteknik. Mässan är ett sätt att erbjuda sakkunniga råd och inspirera för ett hållbart tänkande kring våra hus, berättar Conny Brännberg (KD), ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. 

Enligt planeringen ska mässan öppna redan under konventet som ska hållas 25-27 september och fortsätta under helgen 28-29 september. Genom att förlägga byggnadsvårdsmässan på samma plats och i direkt anslutning till konventet kan workshops, föreläsningar och andra programaktiviteter upprepas från konventet, men nu med allmänhet med intresse för hantverk och byggnadsvård som målgrupp.

– Byggnadsvård är något av en folkrörelse. Intresset för vårt kulturarv ökar starkt, berättar Conny Brännberg (KD), ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. 
 

Bakgrund

Västarvet, Hantverkslaboratoriet, Riksantikvarieämbetet och Svenska Byggnadsvårdsföreningen inledde ett samarbete under 2012 för att skapa en mötesplats för yrkesverksamma inom byggnadsvårdssektorn i Sverige i form av ett så kallat byggnadsvårdskonvent. Sedan 2013 arrangeras konventet vartannat år i Mariestad under september månad. Det är blandningen mellan hantverkare, materialproducenter, antikvarier och förvaltare som tidigare år har gjort mötesplatsen så uppskattad av deltagarna. 

Vid det tredje och senaste konventet år 2017 deltog 530 personer. Arrangemanget pågick 27-29 september med parallella valbara programblock och över 100 föredrag och hantverksstationer. Deltagarna kom främst från Sverige, men även från Tyskland, Norge, Etiopien, Danmark, Finland och Wales. Då utökades byggnadskonvent med en efterföljande dag med byggnadsvårdsmässa för allmänheten, vilken möjliggjordes genom bidrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Mässan hade 25 utställare och besöktes av över 500 personer, vilka fick rådgivning, köpte material och verktyg eller inspirerades att vårda sina gamla hus. Utöver deltagare från Skaraborg kom besökare från Båstad, Jönköping, Örsundsbro, Borås, Karlstad och Örebro. För barnen ordnades bland annat slöjdworkshops.
 

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Daniel Andersson (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0766-29 87 43

Ann-Charlott Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Byggnadsvård är något av en folkrörelse. Intresset för vårt kulturarv ökar starkt
Conny Brännberg (KD), ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen