Storsatsning på elfordon – nytt labb kan etableras i Göteborg

Idag tillkännagav regeringen att ett elektromobilitetslabb med fokus på utveckling och test av ny teknik för elektrifiering av fordon ska etableras, vilket planeras ske på Lindholmen i Göteborg. Detta flyttar fram det västsvenska fordonsklustrets position inom elektrifiering och Västra Götaland som en innovativ region i omställningen till en fossiloberoende transportsektor. 

Regeringen satsar en miljard kronor under 2018-2023 på elektrifiering av fordonsparken och biogas. Detta tillkännagavs av närings- och innovationsminister Mikael Damberg under en pressträff på Lindholmen Science Park i Göteborg under tisdagen.

En betydande del av miljardsatsningen läggs på etablering av ett elektromobilitetslabb som planeras ha sin huvudsakliga lokalisering på Lindholmen i Göteborg. Forskningsinstitutet RISE, Chalmers och fordonsföretagen ska gemensamt utforma labbet. Så väl detta som satsningar på biogas är mycket välkomna besked, säger Birgitta Losman, ordförande i Regionutvecklningsnämnden Västra Götaland.

– Våra långsiktiga satsningar i samarbete med andra offentliga aktörer, akademi, institut och näringsliv, har bidragit till att skapa attraktiva innovationsmiljöer, till exempel på Lindholmen. Lindhomen är helt enkelt en gynnsam plats för etablering av ett elektromobilitetslabb, säger Birgitta Losman.

Västra Götalandsregionens har ett starkt engagemang i Lindholmen Science Park, som utgör navet för den expansion av fordonsindustrin och andra branscher som ägt rum på Norra Älvstranden. Elektrifiering av fordon är en avgörande pusselbit för att vi ska lyckas ställa om vår transportsektor till fossiloberoende och ett fokusområde i Västra Götalandsregionens satsningar för hållbara transporter.

Etableringen av ett labb lägger en stabilare grund för fortsatta satsningar inom elektrifiering i Västra Götaland och Sverige, säger Birgitta Losman.

Läs mer om
Västra Götalandsregionens program för hållbara transporter
Kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om 

Kontakt
Birgitta Losman
ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen
0703-67 95 80

Helena Lundberg Nilsson
regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen
0706-63 09 18

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera