Studie visar: stor potential att lösa transportbehovet – med cykel

Vardagspendlingen till jobb och skolor i Västra Götaland har stor potential att bli mer hållbar än vad den är idag. Det visar Potentialstudien för gång, cykel och elcykling, som har genomförts under våren 2018 på uppdrag av Hållbart resande väst.

Genom att kombinera alla invånares potentiella restider och resvägar från bostad till arbetsplats eller skola går det att simulera en möjlig belastning på olika vägsträckor och cykelnät, samt att se vilka invånare som kan nå sin arbetsplats eller skola inom 15, 20, 30 och 45 minuter.

Sara Persson, regionutvecklare på Hållbart resande väst:

– Genom att cykelpendla till jobbet gör du inte bara dig själv en tjänst, utan även samhället och dina medmänniskor. I en studie från Stockholm visar forskare att du som cyklist får bättre hälsa om du väljer cykeln framför bilen på väg till jobbetgenom att du minskar risken att dö i förtid. Samtidigt minskas risken för förtida död bland dina medmänniskor, genom minskade utsläpp av avgaser och buller.

– Hälsovinsterna med att fler cyklar beräknas vara värda flera miljarder kronor årligen. Det är inte bara hälsan som blir bättre av att cykla. Att cykla är även bra för din privatekonomi och för klimatet. Dessutom minskar trängseln på stadens gator. En studie från Karlstads universitet visar att barn som cyklar och går till skolan på egen hand presterar bättre och blir mer självständiga. Dessutom skapar det goda resvanor redan från ung ålder, fortsätter Sara Persson, regionutvecklare på Hållbart resande väst.

 

Ta del av Potentialstudien - interaktiv webbkarta och diagram

Studien visar var flaskhalsar finns, liksom potential för utbyggnad och riktade insatser. Rapportens resultat kan användas som underlag för planering av infrastruktur och satsningar för nya resvanor – insatser som bidrar till klimat- och hälsovinster. Resultat finns på regional, delregional och kommunal nivå för vidare analys. Interaktiv webbkarta och diagram med studiens resultat finns på www.vgregion.se/potentialstudie

 

Snabbfakta från potentialstudien

  • 37 procent av invånarna i Västra Götaland kan cykla till jobb eller studier på 30 minuter.

  • I Borås och Åmål kan 50 procent av den arbetande befolkningen nå jobbet genom 30 minuters cykling. Använder man sig istället av elcykel når man sin arbetsplats på 20 minuter.

  • 42 procent av alla gymnasieelever i Västra Götaland kan cykla till skolan på 30 minuter.

  •  Av eleverna i årskurs F-3 i Västra Götaland bor 70 procent inom 2 kilometer från skolan.

 

Presentation av Potentialstudiens resultat 24 oktober

Under ett seminarium den 24 oktober presenteras studiens data, metod och resultat, dessutom ges möjlighet till diskussion och frågor.

Plats: Hotell Opera, Göteborg

Datum: 24 oktober, kl. 10.00 - 12.00.

Kaffe och macka serveras från kl. 9.30

Anmälan


 

Kontakt

Sara Persson, regionutvecklare Hållbart resande väst, Västra Götalandsregionen

sara.c.persson@vgregion.se

070 - 082 58 08

Hållbart resande väst är en kompetens- och projektplattform för hållbart resande. Västra Götalandsregionen vill tillsammans med Region Halland, kommuner, Västtrafik, Hallandstrafiken med flera öka andelen hållbara resor i Västsverige. Hållbart resande väst fungerar som stöd och kunskapskälla inom hållbart resande för kommuner i Västsverige.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar