Sveriges allmänläkare och framtidens primärvård

Den 8-10 maj arrangerar Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) sin årliga kongress. I år arrangeras den i Borås och lockar cirka 500 specialister och blivande specialister i allmänmedicin från hela landet. Både politiker och medarbetare från Västra Götalandsregionen deltar på kongressen och Närhälsan finns med som utställare.

Vården står inför stora framtida utmaningar med en åldrande befolkning och växande psykisk ohälsa, samtidigt som bristen på vårdplatser, kontinuitet och samordning i vården är akut. Temat för kongressen, ”interaktion och samverkan”, är valt för att belysa behovet av samordning för att realisera välfungerande vård. Förutom många intressanta föreläsningar, symposier och workshops kommer deltagarna att få ta del av konstruktiva panelsamtal om möjliga lösningar på framtidens vårdutmaningar.

– Framtidens samhälle ställer nya krav – därför tar Västra Götalandsregionen täten och moderniserar hälso- och sjukvården i grunden, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin, kongressens invigningstalare. Det viktigt att ha med oss allmänläkarkåren på den resan och därför har Västra Götalandsregionen en stark närvaro på kongressen.

– En omställning pågår för att flytta vården närmare patienterna. Genom kongressens tema ”interaktion och samverkan” vill vi bjuda in till konstruktiv dialog om framtidens vård för att visa att vi allmänläkare är en självklar samarbetspartner som bör involveras i det fortsatta omställningsarbetet, säger Märit Löfgren, ordförande i SFAM Södra Älvsborg.

Läs mer om kongressen

Läs mer om SFAM

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Framtidens samhälle ställer nya krav – därför tar Västra Götalandsregionen täten och moderniserar hälso- och sjukvården i grunden.
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör