Tolkning via Skype och nya smarta labrutiner gav miljöstipendium i VGR

Att få tolktjänsten via Skype minskade resor och resursförbrukning för Logopedmottagningen på Skaraborgs sjukhus. På Södra Älvsborgs sjukhus minskade Lena Fredrikssons nya metoder både riskerna med hantering av farliga kemikalier och administrationen. Dessa insatser belönades i samband med regionfullmäktige 10 april med Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium på vardera 25 000 kronor.   
 

- Det är fantastiskt med våra medarbetare inom Västra Götalandsregionen som tänker ett steg längre och tar nya smarta initiativ för hållbar utveckling - både ekonomisk, social och miljömässigt - på sin arbetsplats. Genom att uppmärksamma dem genom vårt årliga miljöstipendium får fler chansen att inspireras till insatser, och kan använda sig av de nya arbetssätten i sin verksamhet, säger Kristina Jonäng, ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd.

Sparar resor för tolkarna

Både resor, tid och miljö - sparas för tolkarna genom ett arbetssätt som utvecklats av logopedkliniken på Skaraborgs sjukhus. Det innebär att tolkarna kan ha kontakt med patienter via Skype, med både bild och ljud via datorn. Det underlättar särskilt för barnpatienter att tolken på så sätt är mer närvarande än vid enbart tolkning per telefon.

Och att Tolkverksamhetens medarbetare slipper resa långt med bil – ibland till ett plötsligt inställt vårdbesök – har sparat logopedklinikens restidskostnader från 24 till 17 %  och halverat pappersåtgången genom användning av digital information på skärmen. Socialstyrelsen har uppmärksammat detta som ett gott exempel som kan spridas för att med bibehållen nytta för patienter vid behov av tolk kunna spara resurser.

Rutiner för kemikaliehantering minskar risker och administration

Lena Fredriksson på Bild och laboratoriemedicin vid Södra Älvsborgs sjukhus tog fram en ny rutin för all personal hur särskilt farliga kemiska produkter; cancerogena, mutagena och reproduktionshämmande (CMR) skulle hanteras.

Rutinen innehåller lättfattliga metodbeskrivningar för hur kemikalierester och emballage ska tas omhand som farligt avfall. Rutinen är kopplad till VGR:s digitala kemikaliehanteringssystem KLARA för att slippa utskrifter av säkerhetsdatablad för varje produkt i pärmar, som ofta behöver uppdateras. Idag har laboratoriet 368 registrerade kemiska produkter och varje säkerhetsdatablad bestå av upp till 50 sidor.

Detta arbetssätt kan genom att spridas till fler laboratorier enkelt skala upp miljövinsten samtidigt som hälso- och miljöriskerna med hantering av farliga ämnen minskar.

Västra Götalandsregionens årliga interna miljöstipendium

Miljöstipendiet instiftades av regionfullmäktige 2001 och delades ut för första gången 2002. Det ska premiera anställda eller verksamheter inom Västra Götalandsregionen som gjort något  speciellt- utöver vad som kan förväntas inom ramen för sitt ordinarie uppdrag - för VGR:s miljöarbete.

Stipendiesumman är på högst 50.000 kronor som kan delas på flera insatser. Pengarna ska användas till ytterligare utveckling av miljökompetensen och miljöarbetet inom verksamheten. Erfarenheterna ska också kunna spridas inom Västra Götalandsregionen.

Lars Karlsson, miljöstrateg, internt miljöarbete, analys och uppföljning
lars.olov.karlsson@vgregion.se
0700-82 45 81

Kristina Jonäng (C), ordförande miljönämnden
0708-6716 21

Helen Persgren (MP), 1.e vice ordförande miljönämnden
0703-58 46 04

Claes Redberg (S), 2:e vice ordförande miljönämnden
0705-74 29 58 
 

Om miljönämnden

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

www.vgregion.se/miljonamnden

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Västra Götalandsregionen ska främja en god miljö på två sätt, inom uppdraget för regional utveckling ihop med andra aktörer i Västsverige, och genom insatser inom vår egen organisation.
Twittra det här

Citat

Det är fantastiskt med våra medarbetare inom Västra Götalandsregionen som tänker ett steg längre och tar nya smarta initiativ för hållbar utveckling
Kristina Jonäng, ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd