Tre miljoner till hållbart resande på landsbygden

Kollektivtrafiknämnden vill utveckla sätt att resa hållbart på landsbygden. Därför avsätter nämnden tre miljoner kronor till en projektplattform, som ska drivas av forskningsinstitutet RISE Viktoria. De projekt och idéer som utvecklas där kommer kommuner och andra aktörer på landsbygden att kunna använda sig av för att utveckla ett hållbart resande.

En sådan utveckling kan i praktiken innebära att ta fram affärsmodeller för tjänster som till exempel kan vara kombinationer av lösningar för samåkning, cykelpooler med elcyklar och lådcyklar, och annat som gör det enklare för människor att kombinera resor på ett sätt som gör resan som helhet mera hållbar.

För att ge en skjuts i arbetet med att utveckla sådana tjänster och affärsmodeller, har kollektivtrafiknämnden beslutat att bidra med tre miljoner kronor till en projektplattform, som ska drivas av forskningsinstitutet RISE Viktoria. RISE Viktoria arbetar med forskning och utveckling kopplat till fordon och transporter, och de kommer i arbetet med projektplattformen att ta fram koncept och idéer som kommuner och andra aktörer på landsbygden ska kunna dra nytta av.

Projektplattformen finansieras med tre miljoner kronor under 2018-2020.

 

Stöd till projekt som ska visa hur buller runt stationsmiljöer kan minskas

Miljön kring järnvägar är ofta bullrig, samtidigt som det finns en önskan att göra det möjligt för fler att bo nära järnvägsstationer. Därför delfinansierar Västra Götalandsregionen ett projekt som ska bidra till goda ljudmiljöer i stationssamhällen.

I projektet, som genomförs inom ramen för Mistra Urban Futures, ska en digital verktygslåda tas fram som visar hur man kan arbeta med bullerdämpande åtgärder i järnvägsinfrastruktur, så att fler kan bo nära järnvägsstationer och störas mindre än idag.

Västra Götalandsregionen står för cirka 30 procent av projektkostnaden, medan Vinnova och Trafikverket står för resten av finansieringen.

Kontaktpersoner kollektivtrafiknämnden:   
Ulrika Frick (MP), ordförande, tel: 0702-70 40 93    
Daniel Andersson (L), 1:e v ordf, tel: 0766-29 87 43    
Lena Malm (S), 2:e v ordf, tel: 0709-70 83 36  
Tomas Zeljko, kommunikatör, tel 0702-00 34 41

Om kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämndens huvudsakliga uppgift är att bedriva övergripande strategiskt arbete för kollektivtrafikens utveckling i länet. Det är ett arbete som ska ske i samverkan med kommunerna i Västra Götaland. Nämnden ska också verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet. 
www.vgregion.se/kollektivtrafiknamnden

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera