Underlag för upphandling av ätstörningsvård fastställt

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde vid sitt sammanträde den 29 april krav och innehåll för den specialiserade ätstörningsvård som nämnden tidigare beslutat att upphandla.

Avtalet kommer att omfatta samtliga ätstörningsdiagnoser och vårdgivaren ska även bedriva mobil vård.

Sedan 2015 har nämnden avtal med AB Mando, Mandometerkliniken i Alingsås, om specialiserad ätstörningsvård. Avtalet upphör 31 december 2019 och kan inte förlängas ytterligare.

Nämnden beslutade därför 2018 att en ny upphandling ska göras, för att kunna fortsätta erbjuda invånarna alternativ till den ätstörningsvård som bedrivs i Västra Götalandsregionens egen regi.

I det upphandlingsunderlag som nämnden nu fastställt ingår att verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i Alingsås. Uppdraget omfattar samtliga ätstörningsdiagnoser och ska bedrivas i öppenvård, dagsjukvård och genom mobil vård. Uppdraget omfattar bedömning, utredning, diagnostik, behandling och uppföljning och gäller patienter från 13 års ålder.

Förändringar jämfört med nuvarande avtal är bland annat förtydligande att uppdraget inkluderar uppföljning av patient efter behandlingsavslut då patienten är frisk.  Dessutom måste vårdgivaren också kunna erbjuda mobil vård.  Med mobil vård menas vård och behandling som ges utanför vårdenheten, företrädesvis i hemmet.

Sista dag för anbud är den 2 juni och beslut om vilken anbudsgivare som får uppdraget beräknas fattas i augusti och avtal tecknas i oktober. Verksamhetsstart ska ske 1 januari 2020.

Anbudsutvärderingen kommer att göras enligt modellen ekonomiskt mest fördelaktiga. Vid beräkningen kommer möjligheten för vårdgivaren att erbjuda så kallad Peer Support att ingå. Peer Support innebär att patienten utöver den behandlande personalen även får stöd av annan person med egen erfarenhet av behandling för ätstörning.

Upphandlingen annonseras 30 april och underlaget går att ta del av på denna sida:
https://www.opic.com/org/vastra_gotalandsregionen/

Kontaktpersoner:

Nicklas Attefjord (MP) ordf. nicklas.attefjord@vgregion.se, 0707-14 89 96

Gunilla Lindell (KD) 1 vice ordf, gunilla.lindell@kristdemokraterna.se,  0707-87 16 93

Tomas Angervik (S), 2 vice ordf, tomas.angervik@vgregion.se, 070-94 99 176

 

 Jörgen Andersson, kommunikatör, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, 076 - 112 21 68, jorgen.a.andersson@vgregion.se

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar