Unikt arbete med mänskliga rättigheter

Som enda region i Sverige och på europeisk nivå har Västra Götalandsregionen (VGR) prövat och utvecklat ett människorättsbaserat arbete inom hälso- och sjukvård och kultur. Och arbetet får beröm av FN:s särskilda rapportör för rätten till bästa fysiska och psykiska hälsa.

– Arbetet som görs i regionen är enligt min mening mycket lovvärt och ett bra exempel på hur förhållningssättet till mänskliga rättigheter förstärker hälsoarbetet, säger Dainius Puras, FN:s särskilda rapportör för rätten till bästa uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa.

Dainius Puras var tillsammans med Alva Finn, verksamhetsansvarig för mänskliga rättigheter vid den europeiska paraplyorganisationen Mental Health Europe och Morten Kjaerum, direktör vid Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter, huvudtalare vid konferensen Mänskliga rättigheter–vackra ord och verkstad som Kommittén för mänskliga rättigheter i VGR höll i fredags tillsammans med Nätverket för människorättsbaserat arbete i Västra Götaland.

– Människorättsbaserat arbete ska stärkas och utvecklas i samtliga verksamheter. Nästa steg för Västra Götalandsregionen är få till ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter över hela regionorganisationen, dagens konferens är ett viktigt steg i den här processen, säger kommitténs ordförande Kristina Grapenholm (L).

Länk till artikel med ytterligare information

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar