Uppdrag om ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin

De fem hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen har beslutat att ge koncernkontoret i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder som kan förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland.

I Västra Götalandsregionen är det ett stort inflöde av patienter till barn- och ungdomspsykiatrin men tillgängligheten är alltför låg. Vårdgarantin nås inte inom vare sig första besök inom 30 dagar, fördjupad utredning eller behandling.

Det är flera faktorer som påverkar tillgängligheten. Några av dessa är organisation, hantering av remisser, tillgången till personal, följsamhet till riktlinjer och ekonomiska förutsättningar.

Från och med i år är det de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna som ansvarar för att invånarna i Västra Götaland får vård inom vårdgarantins gränser. Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska följa upp utvecklingen av tillgängligheten till BUP på samma sätt som de följer upp annan specialistvård. Nämnderna menar att det krävs ett samlat grepp för att förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin och att detta inte är något som sjukvården kan göra själva.

Arbetet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Beslutet är taget vid sammanträdena i

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 25 juni

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 25 juni

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 18 juni

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 17 juni

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 16 juni

Kontakt:

Cecilia Andersson (C), ordförande, södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 0708-621 146

Nicklas Attefjord (MP), ordförande västra hälso- och sjukvårdsnämnden, tel 0707-148 996

Gunilla Druve Jansson (C), ordförande, östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 0707-995 183

Johan Fält (M), ordförande, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, tel 0793-36 06 60

Linda Jansson (M), ordförande, norra hälso- och sjukvårdsnämnden, tel 0730-73 91 68

Kontaktuppgifter till alla politiker i respektive hälso- och sjukvårdsnämnd (under rubriken Hälso- och sjukvård):

https://www.vgregion.se/politik/kontaktuppgifter-till-politiker/

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera