Uppdrag till Hospice Gabriel att bedriva palliativ vård

16 augusti tog Västra Götalandsregionens beslut om att ge Hospice Gabriel att bedriva palliativ vård i Skaraborg

Hospice Gabriel och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har en överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) om att erbjuda vårdplatser för för människor i livets slutskede med behov av specialiserad palliativ vård.  Patienterna remitteras från Skaraborgs sjukhus. Nämnda överenskommelse avslutas den 31 december 2019.

Västra Götalandsregionen har bedömt att en upphandling av vårdplatser för specialiserad palliativa vården behövts genomföras.

Den 16 augusti tog Västra Götalandsregionen beslut om att ge Stiftelsen Hospice Gabriel i Lidköping kontraktet med uppdrag om att tillhandahålla tre vårdplatser för specialiserad palliativvård i Lidköping enlig Lagen om offentlig upphandling.

Kontakt

Gunnel Sjöberg, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
Telefon: 0705-70 28 38

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera