Upphandling av gynekologi i öppenvård

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har genomfört en upphandling av gynekologisk specialistvård i öppenvård

Syftet är att kunna ge en god tillgänglig till gynekologisk specialistvård för det kvinnor med besvär som vårdcentralerna inte ska omhänderta och som inte kräver sjukhusens resurser. Nämnden hoppas att med detta avtal kunna korta väntetiderna till denna typ av vård.

Västra Götalandsregionen kommer att teckna avtal med Barnmorskegruppen i Göteborg AB som inkom in med det anbud som uppfyllde samtliga ställda krav samt hade det lägsta priset. Avtalet gäller för fyra år med start den 2020-12-01. Avtalet kan komma att förlängas med två år.

För att få vård på mottagningen krävs en remiss från läkare på vårdcentral eller annan specialistläkare. Remissen kommer att bedömas utifrån medicinska kriterier.

Kvinnor som söker vård genom en så kallad egenremiss kommer också att erbjudas tid under förutsättning att av kvinnan angivna besvär enligt Västra Götalandsregionens regionala medicinska riktlinjer ska omhändertas inom den specialiserade vården.

Detta avtal ersätter det befintliga avtalet som avslutas 2020-11-30 med Nötkärnan Mödravård & Gynekologi AB, med Aleris Sjukvård AB som underleverantör.


Gunnel Sjöberg, Regionutvecklare
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen
Telefon: 0705-70 28 38
E-post: gunnel.sjoberg@vgregion.se

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera