Uppskattat arbetsmiljöarbete minskar sjukfrånvaron

Västra Götalandsregionens arbetsmiljösatsning har visat sig vara mycket uppskattad av verksamheterna. Personalutskottet fick idag redovisat hur 9,7 miljoner har fördelats på 65 olika arbetsmiljösatsningar.

- Att förebygga sjukfrånvaro är ett långsiktigt arbete där uthållighet är nyckeln och där denna satsning på arbetsmiljön är en mycket viktig del, säger personalutskottets ordförande Linn Brandström (M).

- Men en stimulerande och god arbetsmiljö kräver inte bara pengar utan också tid och kompetens för att få effekt. Vi ser att man med dessa medel får större möjligheter till detta hos verksamheterna. Arbetsmiljösatsningen gör att verksamheter kan angripa problem genom att lyfta frågorna högre upp och med fokus på organisation och verksamhet snarare än på individnivå. Vi kan effektivt stötta uppstart av det viktiga arbetet men sedan krävs fortsatt arbete där verksamheterna förvaltar och håller i och håller ut!

Arbetsmiljösatsningen har under 2019 stöttat förvaltningarna med exempelvis:

  • Omfattande kartläggning och analys av arbetsmiljön

  • Insatser på ledningsnivå i samband med större omorganiseringar

  • Utveckling av utbildning och återhämtningsprogram

  • Ledarskaps- och chefsutbildningar

  • Utbildning av dialogledare, för ökad delaktighet och förbättrad dialog mellan chefer och medarbetare kring utvecklingsfrågor

Arbetet är svårt att utvärdera på övergripande nivå men skillnader synliggörs på arbetsplatserna via sjukskrivningstal och i resultat i medarbetarenkäten.

Nya initiativ för arbetsmiljösatsningar 2020
2020 skärps fokus på vilka insatser som godkänns; de ska vara lyfta till organisatorisk nivå, hälsofrämjande och hållbara utifrån de behov som finns. En beviljad satsning ska alltid vara något mer än det ordinarie arbetsmiljöarbetet.

I nuläget finns 114 intresseanmälningar och möjlighet att lämna in fler finns så länge det finns medel kvar att fördela.

Personalutskottets handlingar 

Personalutskottets ledamöte

Kontakt
Linn Brandström (M), ordförande personalutskottet, 0704-44 68 62
Marina Olsson, HR-direktör, 0706-30 58 57

Om personalutskottet
Personalutskottet är ett utskott till regionstyrelsen och svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Citat

- Att förebygga sjukfrånvaro är ett långsiktigt arbete där uthållighet är nyckeln och där denna satsning på arbetsmiljön är en mycket viktig del.
Personalutskottets ordförande Linn Brandström (M)