Utbildningssatsning på operationssjukvård

Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade vid sitt sammanträde den 27 mars att upphandla en halvfartsutbildning för sjuksköterskor i operationssjukvård.

– Vi behöver fler operationssjuksköterskor, konstaterar personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M). Problemen med att bemanna operationsavdelningarna kan få till följd att operationer tvingas ställas in. Därför satsar vi nu extra resurser för att förstärka möjligheten att utbilda sig till operationssjuksköterska. Parallellt med den reguljära helfartsutbildningen, innebär vår satsning att också en halvfartsutbildning nu startas upp för den medarbetare som hellre vill gå en sådan.

På grund av den stora bristen och svårigheten att rekrytera operationssjuksköterskor har Västra Götalandsregionens sjukhusförvaltningar framfört önskemål om en uppdragsutbildning på halvfart för sjuksköterskor i operationssjukvård.

Göteborgs Universitet har tagit fram en halvfartsutbildning omfattande tio utbildningsplatser som ett komplement till den reguljära utbildningen på helfart. Den senare har 30 platser.

Utbildningen startar höstterminen 2018 och studenterna kommer att samstudera vissa avsnitt med den reguljära helfartutbildningens teorikurser. Lönekostnader för deltagarna under utbildningstiden betalas av respektive förvaltning.

Kurskostnaden på totalt 450 000 kronor föreslås finansieras med medel ur det personalpolitiska anslaget.

 

Kontakt: 
Gunilla Levén (M), ordförande personalutskottet, 0703-05 32 02 
Marina Olsson, personaldirektör, 0706-30 58 57

Om personalutskottet:
Personalutskottet är ett utskott till regionstyrelsen och svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Citat

Vi behöver fler operationssjuksköterskor
Gunilla Levén (M), personalutskottets ordförande