Utökat stöd till kulturföretag med anledning av covid-19

Covid-19 har slagit hårt mot flera kulturföretag i Västra Götaland, som förlorar inkomster och arbetstillfällen. Västra Götalandsregionen förstärker därför utlysningen till kulturella och kreativa näringar med ytterligare 4,5 miljoner kronor. Pengarna går till 13 organisationer som kommer att genomföra projekt med fokus på företags- och kompetensutveckling. De förväntas genom sina insatser att nå uppemot 500 företag och över 1000 individer.

Kulturella och kreativa näringar har stor betydelse för både näringslivet och samhället i stort. KKN-företag bidrar förutom till tillväxt och sysselsättning också till ett attraktivt och spännande Västra Götaland för både boende och besökare, säger Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen

Det är fantastiskt att det trots de stora utmaningarna finns ett skapande och vi vill medverka till att stötta de kreativa och kulturella näringarna. Den kulturella infrastrukturen består av många olika led: upphovsmän, arrangörer, artister, lokalhållare och marknadsförare med flera är alla del av kulturen. Corona har påvisat vikten av att allting hänger ihop för ett levande kulturliv, säger Conny Brännberg, (KD), ordförande kulturnämnden.

Inom programmet för kulturella och kreativa näringar (KKN) med inriktning mot företags- och kompetensutveckling, har regionutvecklingsnämnden tillsammans med kulturnämnden utlyst cirka 8,5 miljoner kronor i år. Initialt lystes 4 miljoner ut, vilket senare förstärktes med ytterligare 4,5 miljoner kronor, med anledning av covid-19.

KKN-programmet pekar ut åtta branschgrupper (Arkitektur, Audiovisuellt, Bild och form, Kulturarv, Litterärt skapande, bibliotek och press, Mode, Reklam samt Scenkonst) som samtliga berörs av de projekt som får stöd.

 

Om programmet för kulturella och kreativa näringar

Kulturella och kreativa näringar är ett styrkeområde i Västra Götaland som är viktigt för att stärka regionens attraktionskraft och uppfylla VGR:s övergripande vision om det goda livet. Därför tog Västra Götalandsregionens kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd fram ett gemensamt program för utveckling av kulturella och kreativa näringar 2018–2020.

Läs mer om programmet för Kulturella och kreativa näringar på www.vgregion.se/kkn. I Sverige står kulturella och kreativa näringar (KKN) för 3,1 procent av BNP och varuexporten från sektorn har ökat med hela 28 procent under perioden 2010–2015. Ungefär 128 000 företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige, varav cirka 16 procent finns i Västra Götaland.


Följande organisationer har fått stöd inom programmet för Kulturella och kreativa näringar:

Kontakt

För kommentarer från Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd
Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen
Tel: 070-867 16 21

Regionutvecklingsnämnden ansvarar för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, program för hållbar utveckling och olika EU-program. Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Conny Brännberg, ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Kulturnämnden ansvarar för kultur och strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet med intresse för hela Västra Götaland. Kulturnämnden beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland och äger och/eller finansierar flera kulturinstitutioner, helt eller delvis. Läs mer på www.vgregion.se/kultur.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

I Sverige står kulturella och kreativa näringar (KKN) för 3,1 procent av BNP och varuexporten från sektorn har ökat med hela 28 procent under perioden 2010–2015. Ungefär 128 000 företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige, varav cirka 16 procent finns i Västra Götaland.
Twittra det här

Citat

Kulturella och kreativa näringar har stor betydelse för både näringslivet och samhället i stort. KKN-företag bidrar förutom till tillväxt och sysselsättning också till ett attraktivt och spännande Västra Götaland för ( både) boende och besökare.
Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen
Det är fantastiskt att det trots de stora utmaningarna finns ett skapande och vi vill medverka till att stötta de kreativa och kulturella näringarna. Den kulturella infrastrukturen består av många olika led: upphovsmän, arrangörer, artister, lokalhållare och marknadsförare med flera är alla del av kulturen. Corona har påvisat vikten av att allting hänger ihop för ett levande kulturliv.
Conny Brännberg, (KD), ordförande kulturnämnde