Vårdcentral i Skara flyttar

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner att Vårdcentralen Malmen i Skara flyttar in i samma hus som Vårdcentralen Vilan på Axvallagatan. Det beslutade nämnden vid sitt sammanträde 23 maj. Flytten är planerad till januari 2020.

Lokalerna kommer att byggas om och anpassas för att inhysa båda vårdcentralerna. Samverkan kommer att ske kring reception, laboratorium och väntrum. Huset kommer att vara skyltat med båda vårdcentralernas namn. För patienterna kommer det att framgå på kallelser, fakturor med mera vilken vårdcentral de besökt och var de är listade.

Bakgrunden till flytten är att Bräcke diakoni, som driver de båda vårdcentralerna, bedömt att det är mer rationellt att verksamheterna flyttar ihop och bedrivs under samma tak. Bräcke diakoni har redan idag samlokaliserat barnavårdscentralerna i Skara.

Förlängt avtal om dialysvård

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden förlänger vårdavtalet med Diaverum Sweden AB om dialysvård, med ett år från och med 31 juli 2020.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan 1 augusti 2015 ett avtal med Diaverum Sverige AB. Avtalet avser poliklinisk behandling av njursvikt som inte kräver sjukhusvård eller intensiv övervakning under dialysbehandlingen. Patienterna vistas i eget boende mellan behandlingarna.

Nämnden beslutar också att genomföra en behovskartläggning om dialysvård i Skaraborg. Kartläggningen ska vara klar i mars 2020.

Vill utreda behovet av fler familjecentraler

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller en motion från Håkan Linnarsson (S) med flera om att utreda behovet om fler familjecentraler i Västra Götalandsregionen. 

En familjecentral är en verksamhet som riktar sig till barn och vårdnadshavare med hälsofrämjande tidigt förebyggande insatser. En fullvärdig familjecentral innehåller minst mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Arbetet för att etablera och finansiera fler familjecentraler kräver en nära samverkan med kommunerna.

I Skaraborg finns endast sex fullvärdiga familjecentraler och en av femton kommuner saknar helt verksamhet. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ser därför ett behov av en utredning för att främja etableringen av fler familjecentraler så att alla barn får den hjälp och stöd som de behöver. Nämnden anser också att det är viktigt är att utredningen tar hänsyn till lokala perspektiv.

 

Kontakt: 

Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Dan Hovskär (KD) 1:e vice ordförande 070-73 90 905, Maria Hjärtqvist (S) tf 2:e vice ordförande 0738-03 00 59, Ida Wernered, processansvarig koncernstab hälso- och sjukvård 070- 513 38 42.

 

Om östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.
Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

www.vgregion.se/ostrahsn

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera