Vårdcentralen Centrum i Alingsås fick pris av pensionärsråd

Västra hälso- och sjukvårdsnämndens pensionärsråd har utsett årets vårdcentral för äldre 2019 i nämndsområdet. Utmärkelsen går till Vårdcentralen Centrum Bräcke Diakoni i Alingsås.

- Avsikten med utmärkelsen är att uppmärksamma gott arbete och sprida goda exempel, säger Ann-Christine Baar från SPF Seniorerna, ledamot i pensionärsrådet.

- Runtom i landet finns exempel på vårdcentraler som aktivt arbetat för att bygga upp en fungerande mottagning och hälso- och sjukvård för äldre. Och det har visat sig göra stor skillnad. Att känna sig i goda händer skapar bättre hälsa, ökad trygghet och minskad oro och är viktiga förutsättningar för hälsa och livskvalitet, säger Ann-Christine Baar.

Som grund för utmärkelsen har pensionärsrådet jobbat med officiell statistik och vårddata och sedan gått vidare med intervjuer med framför allt chefer och annan personal på de fem vårdcentralerna i topp. Rådet har till exempel tittat på tillgänglighet och kontinuitet, samverkan med andra vårdgivare, tillgång till specialister för kroniskt sjuka, läkemedelsgenomgångar och hembesök.

Ur pensionärsrådets motivering:
”Med engagemang och passion för äldre och äldres behov möter VC Centrum sina 75+are. Vårdcentralen är lyhörd, skapar och erbjuder tjänster som passar de enskildas behov genom ett särskilt Äldreteam 75+. Listade personer vittnar om ett stort engagemang, mycket god service och tydligt fokus på äldres behov av fast, kontinuerlig och tillgänglig hälso- och sjukvårdskontakt.”

46 vårdcentraler i nämndens område
I västra hälso- och sjukvårdsnämndens geografiska område finns i dag 46 vårdcentraler, och i hela Västra Götalandsregionen 202 stycken.

Kontaktpersoner:

Ann-Christine Baar, SPF Seniorerna, tel. 073 - 708 28 35

Nicklas Attefjord (MP), ordförande västra hälso- och sjukvårdsnämnden, tel. 070-714 89 96

 

Jörgen Andersson, kommunikatör Koncernkontoret, 076 - 112 21 68

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder invånarna i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Att känna sig i goda händer skapar bättre hälsa, ökad trygghet och minskad oro och är viktiga förutsättningar för hälsa och livskvalitet.
Ann-Christine Baar, SPF Seniorerna