Västra Götaland fortfarande bland Sveriges bästa på bredbandsutbyggnad

Göteborg har kommit längst med 96 procent hushåll med bredband på 100 Mbit/s och är därmed den enda kommunen i Västra Götaland som ligger över målet till 2020 om att 95 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019. Men Västra Götaland som helhet ligger ändå i topp.

Öckerö hade under 2019 den snabbaste tillväxten av snabbt bredband med 19 procentenheter, från 48 till 67 procent. 86 procent av hushållen i Västra Götaland hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s i oktober 2019. Snittet för riket är 85 procent.

- Det är glädjande att Västra Götaland fortfarande ligger bland de bästa länen i landet vad gäller bredbandsutbyggnad. För hushåll på landsbygden som har möjlighet att ansluta sig till framtidssäkert fast bredband så är Västra Götaland fortfarande näst bäst i landet med en andel på 78 procent, medan riksgenomsnittet ligger på 59 procent”, säger Eric Åkerlund som jobbar på Västra Götalandsregionen som länets bredbandskoordinator.

Nära tillgång till snabbt bredband i Västra Götaland

Om även hushåll som finns i absoluta närheten av ett snabbt bredbandsnät räknas in har Partille kommit längst. Där har 99,5 procent av alla hushåll tillgång till snabbt bredband i absoluta närheten. Målet för 2025 är att 98 procent av hushållen ska ha tillgång till bredband med 1000 Mbit/s i absoluta närheten. Det målet klarar idag fyra av länets kommuner, Partille, Göteborg, Trollhättan och Mölndal.

Bäst tillgång till snabbt bredband i absoluta närheten av hushållen på landsbygden har idag Vara, Herrljunga och Essunga kommuner som alla ligger över 98 procent. Mellerud som förra året hade den lägsta andelen hushåll med tillgång till 100 Mbit/s med 46 procent, har i år ökat med 12 procentenheter till 58 procent. Istället är det nu Bengtsfors som har den lägsta andelen med 55 procent.

Kontakter

Kristina Jonäng (C) ordförande regionutvecklingsnämnden, 0708-67 16 21

Ansvarig tjänsteperson:
Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator, 0705 - 36 63 06

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, programmen för hållbar utveckling och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet i Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar och lista på samtliga beslut i korthet finns på www.vgregion.se/run.

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Snabbfakta

Post och Telestyrelsen (PTS) har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2019.
Twittra det här

Citat

Det är glädjande att Västra Götaland fortfarande ligger bland de bästa länen i landet vad gäller bredbandsutbyggnad.
Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator i Västra Götaland