Västra Götalandsregionen - årets organisatör av hållbar sjukvård

Framåtskridande inom energieffektivisering, resursförbrukning och mycket mer. I VGR händer alltid saker som ligger i framkant. Så lät motiveringen till priset som Västra Götalandsregionen fick ta emot från Aktuell Hållbarhet och Nordic Center for Sustainable Healthcares konferens på torsdagen.

2017 blev Västra Götalandsregionen (VGR) tvåa på hållbarhet bland landsting/regioner i Aktuell Hållbarhets och Dagens Medicins rankning. VGR prisas nu för sitt arbete särskilt inom energieffektivisering och resurshushållning.

- Energismarta avdelningar är ett delprojekt inom VGR:s program för klimatväxling, vilket vi också berättat om på konferensen. Fem pilotavdelningar på olika sjukhus har kartlagt sin förbrukning och vi tar nu tillsammans med Västfastigheter fram metoder för energieffektivisering på bred front, säger Anna Teghammar, miljöstrateg på Koncernkontoret, VGR.

Solcellsparken vid sjukhuset i Skövde är Sveriges näst största solcellsanläggning och fick 2016 Solenergipriset som årets anläggning. Vidare satsar Västra Götalandsregionen ca 150 miljoner kr per år på åtgärder för energieffektivisering, och blev fyra i Sveriges kommuner och Landstings senaste öppna jämförelser för energianvändning i verksamhetslokaler.

Satsning på cirkulärt möbelflöde

VGR ligger extra långt framme inom resurseffektivisering inom möbler och inredning, med en rad olika satsningar tillsammans med branschen. Bytessiten Tage är på plats för hela organisationen och samarbetet ökar med Möbelbruket som uppgraderar begagnade möbler. Vid inköp ställer VGR höga miljökrav och utreder nu hur nya krav på cirkularitet kan ställas vid upphandling.

Övriga nominerade

De två andra nominerade sjukvårdsorganisationerna i samma priskategori var Stockholms läns landsting och Oslo universitetssjukhus. Dessutom prisades årets företag och årets innovation inom hållbar sjukvård. Ett av de tre nominerade bidragen inom innovation är ett projekt där bland andra Västra Götalandsregionen deltar kring utveckling av cirkulärt material i sjukvården, med skogsråvara istället för plast. Det vann också i sin klass.

Föreläsare från VGR

Anna Teghammar från VGR miljöavdelning var på plats både som föreläsare och för att ta emot priset hållbara framsteg inom sjukvården. Andra VGR-medarbetare som framträdde var Anders Bolmstedt, kemist på Hälsan & arbetslivet som diskuterade utbyte av kemikalier och professor Joakim Larsson, GU/Sahlgrenska akademin som talade om antibiotikaresistens som också är viktiga miljömålsområden där Västra Götalandsregionen satsar enligt sin miljöplan 2017-2020..

Anna Teghammar 
Miljöstrateg internt miljörbete klimat: energi, transporter
medicinska gaser
anna.teghammar@vgregion.se 
Mobil 0700-20 68 24

Lars Karlsson
Miljöstrateg, internt miljöarbete, analys och uppföljning
lars.olov.karlsson@vgregion.se
Telefon 010-441 40 31, 0700-82 45 81

Om miljönämnden

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

www.vgregion.se/miljonamnden

 

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Snabbfakta

Västra Götalandsregionen ska främja en god miljö på två sätt, ihop med andra aktörer i Västsverige och genom insatser inom vår egen organisation
Twittra det här

Citat

Vi tar nu tillsammans med Västfastigheter fram metoder för energieffektivisering på bred front,
Anna Teghammar, miljöstrateg på Koncernkontoret, VGR