Västra Götalandsregionen erbjuder testning för prostatacancer

Den 2 september skickas de första breven ut med information om testning för prostatacancer och ett erbjudande om att testa sig till män i Västra Götaland som fyller 50 år 2020.  

Under 2020–2022 kommer 36 000 män födda 1970–1972 få ett brev hem med information om fördelar och nackdelar med testning för prostatacancer och ett erbjudande om att testa sig.

För den som väljer att testa sig är första steget att lämna ett blodprov, ett så kallat PSA-test, på en vårdcentral eller provtagningscentral som är ansluten till projektet. Om PSA-värdet är över en viss nivå erbjuds en magnetkameraundersökning av prostatan och eventuellt vävnadsprov, för att ta reda på om det förhöjda värdet beror på en godartad prostatasjukdom eller cancer.

– I pilotprojektet har vi valt att erbjuda testning till män som fyller 50 år under de här tre åren, eftersom det är från den åldern det är lämpligt att testa sig och för att gruppen är lagom stor för ett pilotprojekt. Vi räknar med att hitta ungefär 70 fler fall av prostatacancer per år i projektet säger Rebecka Arnsrud Godtman, medicinsk ansvarig för organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen och specialistläkare i urologi.

Regionalt cancercentrum väst samordnar pilotprojektet på uppdrag av Västra Götalands Hälso- och sjukvårdsstyrelse. Bakgrunden till projektet är att Socialdepartementet år 2018 gav i uppdrag åt Regionala cancercentrum i samverkan att ta fram en handlingsplan för hur den utbredda, oorganiserade PSA-testningen skulle kunna standardiseras och effektiviseras. Socialstyrelsen stödjer regionala utvecklingsprojekt om organiserad prostatacancertestning som ökar kunskapen på området.

Målet för Västra Götalandsregionens pilotprojekt är att prostatacancertestning i framtiden ska utföras på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt, med möjligheter till testning för alla män i Västra Götaland som är 50–74 år.

Läget inom vården bevakas noggrant avseende covid-19. Efter diskussion med berörda vårdenheter och regionledningen bedömer projektledningen att pilotprojektet kan påbörjas. Om läget förvärras kan testningen komma att pausas.

Kontakt

Rebecka Arnsrud Godtman, medicinsk ansvarig för organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregion och specialistläkare i urologi

E-postadress: rebecka.godtman@vgregion.se

Telefonnummer: nås på kanslitelefon nr 072-217 17 99

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar