Västra Götalandsregionen stöttar näringslivet i Västsverige

En snabb inbromsning i ekonomin slår extra hårt mot Västsverige. Västra Götalandsregionen (VGR) har det samordnande ansvaret för den regionala näringslivspolitiken och kulturpolitiken och arbetar nu för att dämpa de ekonomiska effekterna av virusutbrottet för Västsveriges företag.


I Västra Götaland finns tusentals människor som är beroende av exempelvis tillverkningsindustri och besöksnäring. Beskeden från regering och riksdag om åtgärder för att lindra de akuta svårigheterna är angelägna och avgörande för att undvika konkurser och stora varsel.

Anslag på 10 miljoner till Almi Väst

Idag beslutade VGR om ett extra anslag på 10 miljoner kronor till Almi Företagspartner Väst. Almi har idag ett nationellt låneutrymme om ca 1,5 miljarder kronor av sin lånefond. Befintliga företagskunder kan beviljas amorteringsfrihet via ett förenklat förfarande. I grunden lönsamma och livskraftiga företag, som på grund av den rådande pandemin har svårt att upprätthålla sina verksamheter och riskerar uppsägningar och konkurser, kan beviljas lån. Västra Götalandsregionen, som äger Almi Företagspartner Väst tillsammans med staten och Business Region Göteborg, vill bidra till att stärka upp organisation så att så många företag som möjligt kan få rådgivning, uppskov med befintliga lån och nya lån.

– Att stärka upp Almi Väst var den första viktiga insatsen i det nya ekonomiska läget men det kommer fler insatser från oss, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden i VGR. 

– VGR för pågående samtal med representanter för arbetsmarknadens parter, stora och små företag, branschorganisationer samt övriga relevanta aktörer om vad vi tillsammans kan göra för att behålla jobben och stötta företagen i en svår tid. Sammantaget vill vi ta tillvara kraften i näringslivet i Västra Götaland för att både klara krisen på kort sikt och säkra upp den långsiktigt hållbara ekonomin, säger Kristina Jonäng. 

8 miljoner till kulturella och kreativa näringar

Flera av de rådgivande organisationer som VGR finansierar riktar nu sina erbjudanden till mer akut hjälp till företag. Regionens företagscheckar, som vanligtvis kan sökas för tillväxt- och utvecklingsinsatser, kommer att riktas till särskilda insatser för att möta den nya ekonomiska verkligheten. Idag dubblerade regionutvecklingsnämnden ramen för pågående utlysning för kulturella och kreativa näringar från 4 till 8 miljoner kronor.

– I samverkan med Turistrådet i Västsverige planerar vi också insatser för besöksnäringen, en bransch som är under extrem press just nu och där vi har verktyg som skulle kunna dämpa de negativa effekterna något, säger Kristina Jonäng.

De ekonomiska effekterna av Coronakrisen slår hårt på kort sikt men det finns också en stor risk att det leder till en längre nedgång i konjunkturen. VGR, industrin och företrädare för kommunsektorn samarbetar också för att erbjuda företag utbildningar inom teknikområden där det finns behov av nya kompetenser för att klara långsiktig konkurrenskraft.

– Elektrifiering, digitalisering och AI är starka tekniktrender som stöper om industrin. I en period av ekonomisk avmattning vill vi bidra till att företagen får möjlighet till kompetensutveckling. Där finns det flera projekt som snabbehandlas just nu för att vi ska kunna ta beslut under våren, avslutar Kristina Jonäng.

Kontakt

Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden i VGR
kristina.jonang@vgregion.se
Tel: 070-867 16 21

 

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, tillväxtprogrammen och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Västsvenska Turistrådet, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar och lista på samtliga beslut i korthet finns på www.vgregion.se/run.

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Antalet varsel i Västra Götaland ökar kraftigt i spåren av det nya coronaviruset. Nästan 600 personer varslades under första halvan av mars. Siffrorna är lika höga som under början av finanskrisen 2008, enligt siffror från Arbetsförmedlingen. Flera företag i Västra Götaland har drabbats: Volvo Group stängde i veckan ned sin produktion i Tuve och även i Frankrike, Belgien och Umeå. Krogkoncernen Avenyfamiljen säger upp alla sina anställda och rederiet Stena Line varslade 950 anställda om uppsägning. Nordic Choice varslar 4500 i Sverige.
Twittra det här

Citat

Att stärka upp Almi Väst var den första viktiga insatsen i det nya ekonomiska läget men det kommer fler insatser från oss
Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden i VGR
VGR för pågående samtal med representanter för arbetsmarknadens parter, stora och små företag, branschorganisationer samt övriga relevanta aktörer om vad vi tillsammans kan göra för att behålla jobben och stötta företagen i en svår tid. Sammantaget vill vi ta tillvara kraften i näringslivet i Västra Götaland för att både klara krisen på kort sikt och säkra upp den långsiktigt hållbara ekonomin
Kristina Jonäng
I samverkan med Västsvenska Turistrådet planerar vi också insatser för besöksnäringen, en bransch som är under extrem press just nu och där vi har verktyg som skulle kunna dämpa de negativa effekterna något
Kristina Jonäng
Elektrifiering, digitalisering och AI är starka tekniktrender som stöper om industrin. I en period av ekonomisk avmattning vill vi bidra till att företagen får möjlighet till kompetensutveckling. Där finns det flera projekt som snabbehandlas just nu för att vi ska kunna ta beslut under våren
Kristina Jonäng