Västra Götalandsregionen välkomnar statsminister Löfven med ministrar till Trollhättan

Den 25 oktober håller statsminister Stefan Löfven och Nationella innovationsrådet ett möte i Trollhättan (Högskolan Väst) kl 09.15–11.55 – det första i sitt slag utanför Stockholm. På mötet medverkar speciellt inbjudna företrädare för industrin, akademin och politiker. Från Västra Götalandsregionen deltar Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande, Birgitta Losman (MP), ordförande i regionutvecklingsnämnden och Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör.

Erfaren kunskap- och industriregion som driver utveckling

Västra Götaland har genom det regionala utvecklingsuppdraget lång erfarenhet av att arbeta med förnyelse i näringslivet genom samverkan. I snart två decennier har Västra Götalandsregionen fört en aktiv regional innovationspolitik i samverkan med kommuner, akademi och näringsliv.
Syftet med mötet imorgon är att få fler regionala perspektiv på den nationella innovationspolitiken för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

- Vi tycker att det är passande att ha detta samtal just här och nu. Västsverige är en kunskapsintensiv och exportberoende industriregion där vi ser att gamla starka industrigrenar förnyas på ett spännande sätt. En stor del av utvecklingen ligger i de globala trenderna digitalisering, automatisering och elektrifiering, där vår industri i vissa delar inte bara deltar utan även leder utvecklingen, säger Johnny Magnusson, ordförande i regionstyrelsen.

Först, störst och mest 

Varje år satsar Västra Götalandsregionen cirka 800 miljoner kronor på verksamheter och utvecklingsprojekt som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin “VG2020 - strategi för tillväxt och utveckling” och utarbetar program som bidrar till att möta samhällsutmaningar och skapa förutsättning för västsvensk och svensk konkurrenskraft.

- En framgångsfaktor har varit att vi är en stor region och att vi har värnat om en jämförelsevis stor budget för regional utveckling. Vår utmaning nu är att möta de stora samhällsutmaningar vi står inför med avseende på bland annat klimat och hälsa på ett än mer effektivt och samordnat sätt, säger Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Dialog och samspel behöver stärkas

Västra Götalandsregionen har kontinuerlig dialog och samverkan med nationella departement och myndigheter men ser att det finns ett behov av att ytterligare stärka samspelet, både vad gäller utformning av strategier och program och insatser för genomförande.

- Vi får ännu bättre effekt på utvecklingsinsatser när vi har en tidig dialog mellan nationell och regional nivå. Vi kan bidra med en lång erfarenhet av att bedöma behov och relevans samt säkerställa regional förankring, säger Johnny Magnusson.

Regionala initiativ och nationella satsningar

- Det är viktigt att våra regionala initiativ till innovationssatsningar i svenska styrkeområden ses som nationella satsningar. Det är därför glädjande att se att regeringens nya satsning på elektromobilitetslabbet på Lindholmen Science Park kopplas till våra regionala strategier och utformas i samverkan med AstaZero som modell. AstaZero, som är en testbana för fordons- och trafiksäkerhet utanför Borås, ser vi som ett mycket lyckat exempel på lokal-regional-nationell och industriell samverkan och samfinansiering, säger Birgitta Losman.

Framgångsrika samverkansprojekt inom test och demo

Andra exempel på samverkansprojekt som kommer att diskuteras på morgondagens möte är ElectriCity, en plattform för forskning och demonstration för elektrifierade bussar och AstraZeneca BioVentureHub, en samverkansmiljö inom läkemedelsbranschen.

- I den här typen av satsningar har vi gemensamt skapat nya förutsättningar för offentlig och privat samverkan. Här finns stor potential att ytterligare utveckla samverkan och nya arbetssätt, säger Birgitta Losman.

Öppet seminarium om kompetensförsörjning och hållbart samhälle

Efter mötet hålls ett öppet seminarium med start kl 13 om hur näringsliv, akademi och offentlig sektor bäst samverkar för att möta utmaningar och tillsammans bygga ett mer hållbart samhälle. Vid seminariet deltar statsråden Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, lokala och regionala aktörer i Västra Götaland samt ett antal av Innovationrådets ledamöter. Från VGR deltar regionråden Kristina Jonäng (C) och Birgitta Losman (MP) .

- Västra Götaland skulle kunna växa ännu mer om matchningen mellan efterfrågan på arbetskraft och utbudet av arbetssökande hade fungerat bättre. Vi behöver få in fler människor i utbildning för att få in medarbetare i företag som skriker efter folk. Rätt utbildning på lokal nivå kan sätta människor i arbete och det är bra för både samhället och individerna själva, säger Kristina Jonäng.

 

Seminariet kommer att webbsändas på www.regeringen.se.


 

 

Kontakt:
Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen, 073-098 48 00
Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden, 070-367 95 80
Kristina Jonäng, regionråd, 070- 867 16 21
Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, 070-663 09 18

Presskontakt: Anna Liljenberg, 0761-42 63 72
Kommunikatör: Camilla Lundén, 076-941 44 39

 

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Syftet med regionala möten är att få fler perspektiv på den nationella innovationspolitiken för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Innovationsrådet arrangerar även ett öppet seminarium som kommer att webbsändas på regeringen.se
Twittra det här

Citat

Vi tycker att det är passande att ha detta samtal just här och nu. Västsverige är en kunskapsintensiv och exportberoende industriregion där vi nu ser att gamla starka industrigrenar förnyas på ett spännande sätt. En stor del av utvecklingen ligger i de globala trenderna digitalisering, automatisering och elektrifiering, där vår industri i vissa delar inte bara deltar utan även leder utvecklingen.
Johnny Magnusson, ordförande i regionstyrelsen
En framgångsfaktor har varit att vi är en stor region och att vi har värnat om en jämförelsevis stor budget för regional utveckling. Vår utmaning nu är att möta de stora samhällsutmaningar vi står inför med avseende på bland annat klimat och hälsa på ett än mer effektivt och samordnat sätt.
Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
Västra Götaland skulle kunna växa ännu mer om matchningen mellan efterfrågan på arbetskraft och utbudet av arbetssökande hade fungerat bättre. Vi behöver få in fler människor i utbildning för att få in medarbetare i företag som skriker efter folk. Rätt utbildning på lokal nivå kan sätta människor i arbete och det är bra för både samhället och individerna själva.
Kristina Jonäng, regionråd