Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2015

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2015 har tilldelats Kultur i Väst för projektet Dirigent. Projektet är en dirigentkurs för kvinnliga orkestermusiker i åldrarna 15 till 25 år. Enligt juryn får Kultur i Väst priset bland annat för att dirigentkursen är en viktig satsning på unga kvinnor när de ska välja yrke och för att projektet utmanar etablerade normer, vilket är viktigt i arbetet med jämställdhet.

Priset på 25 000 kronor delades ut av personalutskottets ordförande Gunilla Leven (M) och vice ordförande Karin Engdahl (S) i samband med regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg på tisdagen. Priset mottogs av Magnus Bäckström, förvaltningschef, och Anette Andersson Huber, initiativtagare och producent på Kultur i Väst.

Juryns motivering 2015

Idag finns det få kvinnor inom dirigentyrket, både i Sverige och världen. Unga kvinnor har få förebilder att identifiera sig med när det gäller en framtida karriär som dirigent. Projektet som Kultur i Västs producent Anette Andersson Huber startat upp är unikt i sin genre. Kursen ger de kvinnliga deltagarna möjligheter att fördjupa sig inom dirigentyrket och visar på en möjlig karriärväg. Målet är att dirigentyrket på sikt ska kunna vara ett självklart val för den som har lusten, egenskaperna och drivkrafterna – oavsett kön. Juryn bedömer att Kultur i Västs dirigentkurs är en viktig satsning på unga kvinnor när de ska välja yrke. Kvinnorna får utöver utbildning i dirigering och praktik i orkestrar även kontakt med mentorer. Kursen har också skapat synenergieffekter genom att professionella orkestrar, konserthus, organisationer, föreningar och utbildningsväsenden söker kontakt med Kultur i Väst och vill delta i liknande projekt. Projektet Dirigent utmanar normer, vilket är viktigt i arbetet med jämställdhet.

Juryn för jämställdhetspriset består av Gunilla Levén (M) ordförande i personalutskottet, Karin Engdahl (S) vice ordförande i personalutskottet, regiondirektör Ann-Sofi Lodin samt personaldirektör Marina Olsson.

Årligt pris för ökad jämställdhet

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris delas ut årligen för att stimulera medarbetare i Västra Götalandsregionen till kreativitet och initiativ för ökad jämställdhet. Västra Götalandsregionens personalutskott vill med priset på 25 000 kronor lyfta fram någon eller några anställda som gjort en särskild insats inom området jämställdhet. Syftet med priset är att uppmärksamma och sprida initiativ som bidrar till att Västra Götalandsregionens arbetsplatser blir mer jämställda.

Tidigare pristagare

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris har delats ut sedan 2001. Syftet är att stimulera medarbetare i Västra Götalandsregionen till kreativitet och initiativ för ökad jämställdhet. De tidigare pristagarna är:

 • 2001: Ambulansstationen på NÄL
 • 2002: Kungälvs sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • 2003: Skaraborgs sjukhus
 • 2004: Västsvenska Teater och Dans AB
 • 2005: Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område Mölndal
 • 2006: Ambulansenheten vid Område Mölndal/SU
 • 2007: Västfastigheter och Nina Hautanen, Borås
 • 2008: Marianne Hall-Angerås, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • 2009: Milijana Lundberg, handikappförvaltningen Borås.
 • 2010: Avdelningen 244 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal
 • 2011: Regionteater Väst
 • 2012: Torslanda barnavårdscentral
 • 2013: Elisabet Lönnermark, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
 • 2014: Ungdomsmottagningarna i Fyrbodal och Hälso- och sjukvårdskansliet i Uddevalla


Kontaktpersoner

Gunilla Levén (M), ordförande personalutskottet, 0703-05 32 02. Karin Engdahl (S), v. ordförande personalutskottet, 0709-10 29 07. Magnus Bäckström, förvaltningschef Kultur i Väst, 0700-82 54 68. Anette Andersson Huber, initiativtagare och producent Kultur i Väst, 0703-49 21 62

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera