Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: Samråd om barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Lerum avslutas i oenighet

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig inte bakom en stängning av den barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUM) i Lerum. Innan ett eventuellt beslut i frågan vill nämnden invänta den regionala utredning som pågår om bland annat organisationstillhörighet för barn och ungdomsmedicinska mottagningar i Västra Götaland.

Mottagningen i Lerum tillhör idag Södra Älvsborgs sjukhus, som vill koncentrera verksamheten till mottagningen i Alingsås. Enligt reglemente måste samråd ske med hälso- och sjukvårdsnämnden innan en sådan förändring av utbudspunkt görs.

Frågan var uppe i nämnden 24 maj som redan då beslutade att avvakta med samråd till dess att den nämnda utredningen är klar. Nämndens intention är att BUM organisatoriskt ska flyttas från sjukhuset till förvaltningen Regiongemensam hälso- och sjukvård.

Efter behandling i regionstyrelsen har frågan åter kommit för samråd till hälso- och sjukvårdsnämnden, som vid sitt sammanträde 30 augusti beslutade att samrådet har avslutats i oenighet.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fattade 29 augusti ett motsvarande beslut gällande BUM i Ulricehamn.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade också att skicka en skrivelse om sin syn på ärendet till Regionstyrelsen.

Kontaktpersoner:

Nicklas Attefjord (MP) ordf. nicklas.attefjord@mp.se, 0707-14 89 96

Gunilla Lindell (KD) 1 vice ordf, gunilla.lindell@kristdemokraterna.se,  0707-87 16 93

Tomas Angervik (S), 2 vice ordf, tomas.angervik@vgregion.se, 0730 - 78 51 59

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, 076 - 112 21 68, jorgen.a.andersson@vgregion.se

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder invånarna i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar