Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: Ekonomiska sanktioner mot vårdcentral efter avtalsbrott

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om ekonomiska sanktioner mot Crama vårdcentral i Mölnlycke. Detta sedan granskning visat att vårdcentralen brustit i följsamhet till uppdrag och avtal enligt Krav- och kvalitetsboken 2019 för Vårdval Vårdcentral i Västra Götalandsregionen.

Bristerna har identifierats under en pågående så kallad fördjupad uppföljning av Crama vårdcentral.

Sanktion utdelas med 10 976 kronor på grund av brister i öppethållande, och med 70 644 kronor på grund av brister när det gäller bemanning med distriktssköterska. Vidare tas en administrativ avgift på 20 000 kronor ut, och Crama vårdcentral faktureras 50 000 kronor för kostnader knutna till den fördjupade uppföljningen.

Vid utredning av underlag för ekonomiska sanktioner har hänsyn tagits till att sanktion ska överstiga de besparingar som vårdcentralen gjort genom att inte uppfylla avtalade villkor. Sanktionens nivå har också ställts i proportion till avtalsbrottets betydelse för verksamheten.

Crama AB som driver Crama vårdcentral har från 1 juni nya ägare, och hälso- och sjukvårdsnämnden har i ett tidigare beslut godkänt de nya ägarförhållandena och överlåtelsen av kontraktet med Västra Götalandsregionen.

Kontaktpersoner:

Nicklas Attefjord (MP) ordf. nicklas.attefjord@vgregion.se, 0707-14 89 96

Gunilla Lindell (KD) 1 vice ordf, gunilla.lindell@vgregion.se,  0707-87 16 93

Tomas Angervik (S), 2 vice ordf, tomas.angervik@vgregion.se, 070-94 99 176

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, 076 - 112 21 68, jorgen.a.andersson@vgregion.se

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder invånarna i kommunerna Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar