Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: Fortsatt satsning på psykologer och samordnad hjälp till barn och unga

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter att finansiera barnpsykologer i de så kallade SIMBA-teamen. Under perioden januari till och med september 2018 har 983 barn och ungdomar fått hjälp och vård i eller via teamen.

För första halvåret 2019 avsätter nämnden två miljoner kronor ur sin folkhälsobudget.

Vidare ska en rapport tas fram som visar hur den verksamhet som teamen bedriver kan tas om hand fortsättningsvis. Redan nu står det dock klart att SIMBA-teamen ska ingå i ett nationellt utvecklingsarbete 2018-2020 om tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Utvecklingsarbetet leds av Skolverket och Socialstyrelsen.

SIMBA-teamen finns i Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. De är ett samarbete mellan vårdcentraler, kommunernas elevhälsa och socialtjänst, samt barn- och ungdomspsykiatrin och andra specialistverksamheter inom Västra Götalandsregionen. Via teamen kan barn och ungdomar så snabbt som möjligt få rätt vård och hjälp samordnat.

(SIMBA: Samverkansorganisation för den nära vården I Mellersta Bohuslän och Ale.)

Kontaktpersoner:

Nicklas Attefjord (MP) ordf. nicklas.attefjord@mp.se, 0707-14 89 96

Anne-Lie Sundling (KD) 1 vice ordf. annelie.sundling@kristdemokraterna.se, 0727-52 56 00

Janette Olsson (S) 2 vice ordf. janette.olsson@stenungsund.se, 0731-59 72 62

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, 076 - 112 21 68, jorgen.a.andersson@vgregion.se

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar