Västsvensk satsning på hållbar textil växlas upp till nationell nivå

Idag meddelade närings- och innovationsminister Mikael Damberg och miljöminister Karolina Skog att regeringen satsar 40 miljoner kronor uppdelat på 8 miljoner kronor per år i fem år på en nationell samverkansplattform för hållbar svensk textil och mode på Högskolan i Borås. 
 

Science Park Borås på Högskolan i Borås är en redan stark innovationsmiljö med stor bredd inom cirkulär design och textil. Nu växlas regionala insatser upp och sprids vidare i en nationell storsatsning på hållbar textil och mode. Det nära avståndet mellan forskning och testmiljöer, och branschorganisationer och näringsliv i Västsverige kan bidra till utvecklingen mot en mer cirkulär, resurseffektiv och miljöanpassad textil och modebransch i Sverige men också internationellt i produktionsländerna.

Att förena miljönytta med affärsmässighet kan också lägga grunden för exportframgångar och stärka konkurrenskraften, menar miljöminister Karolina Skog.

- Västra Götalandsregionen gör sedan flera år omfattande insatser på totalt ca 10-15 miljoner årligen för att stärka textilområdet. Det sker både genom stora satsningar som finansiering av Science Park och Smart Textiles och Borås inkubator, men också genom olika projekt i textil- och modebranschen. För utveckling av en hållbar och stark svensk textilindustri är den nationella satsningen på Högskolan i Borås därför helt rätt, menar Birgitta Losman (MP), regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Insatser för hållbar textilbransch sedan 2012

- Redan 2012 startades Studio Re:design – nu Re:textile –  och idag drivs flera utvecklingsprojekt inom VGR:s program för hållbar utveckling inom ”Cirkulärt mode och hållbara miljöer”. Vår senaste satsning på en plattform – Do-tank center – för att samla cirkulära initiativ inom mode och inredning på Science Park Borås blir en stadig grund för regeringens satsning, säger Kristina Jonäng (C ) ordförande miljönämnden Västra Götalandsregionen.
 
- Från Västra Götalandsregionen ser vi mycket positivt på att våra regionala och nationella offentliga medel koncentreras till gemensamma insatser för att ge maximal utväxling. Det handlar både om sysselsättning och att Västsverige som föregångare kan ge tyngd åt att bidra till utvecklingen globalt för en mer långsiktigt hållbar textilindustri, säger Claes Redberg (S), andre vice ordförande miljönämnden Västra Götalandsregionen.

Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen
0703-67 95 80

Kristina Jonäng, ordförande miljönämnden Västra Götalandsregionen
0708-67 16 21

Claes Redberg, 2:e vice ordförande miljönämnden Västra Götalandsregionen
0705-74 29 58 

Birgitta Nilsson, regionutvecklare cirkulärt mode och hållbara miljöer, Västra Götalandsregionen
070 - 338 50 75

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Västra Götalandsregionen ska främja en god miljö på två sätt, ihop med andra aktörer i Västsverige och genom insatser inom vår egen organisation.
Twittra det här

Citat

För utveckling av en hållbar och konkurrenskraftig svensk textilindustri är den nationella satsningen på Högskolan i Borås helt rätt
Birgitta Losman (MP), regionutvecklingsnämndens ordförande
Vår senaste satsning på en plattform – Do-tank center – samlar cirkulära initiativ inom mode och inredning på Science Park Borås
Kristina Jonäng (C ) ordförande miljönämnden
Det handlar både om sysselsättning och att Västsverige som föregångare kan ge tyngd åt att bidra till utvecklingen globalt för en mer långsiktigt hållbar textilindustri
Claes Redberg (S), andre vice ordförande miljönämnden