Västsvenskt remissvar till regeringen: bygg sträckan Göteborg-Borås nu

Idag 28 november skickar Västra Götalandsregionen tillsammans med samtliga kommunalförbund i Västra Götaland ett gemensamt remissvar till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I remissvaret framhålls en statlig investering som den i särklass viktigaste: ny järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås.

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2018-2029 är det framförallt de västsvenska reaktionerna att plocka bort järnvägsutbyggnaden Göteborg-Borås med etappen Mölnlycke-Bollebygd som lyfts fram, en sträcka som var planerad för byggstart inom 2 år i den nuvarande planen.

Även från näringslivet i Västsverige finns det en stark övertygelse om sträckans betydelse för tillväxten i Västsverige, vilket också har präglat förslaget till remissyttrande som har tydligt fokus på ny stambana Göteborg-Borås. Behovet av investeringar i transportinfrastrukturen i en region som brukar benämnas som en ”transport- och logistikregion” måste anses vara av nationell prioritet står det att läsa i remissyttrandet.

Våren 2018 fattar regeringen beslut om slutgiltig nationell plan för 2018-2029.

Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen VGR, 073-098 48 00

Jonas Ransgård (M), ordförande Göteborgsregionens kommunalförbund, 0707-31 16 80

Ulf Olsson (S), ordförande Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund, 070- 523 30 22

Katarina Jonsson (M), ordförande Skaraborgs kommunalförbund, 0734-614 277

Martin Carling (C), ordförande Fyrbodals kommunalförbund, 076-634 00 03

 

 

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar

Regionstyrelsen ledamöter

Partierna i Västra Götalandsregionen

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar