Västsvenskt samarbete ska locka internationella investeringar och affärer

Den 31 mars – 5 april arrangeras världens största industrimässa, Hannovermässan, i Tyskland. Tillsammans kommer Västra Götalandsregionen, Position Väst, Business Region Skaraborg och Business Region Borås finnas på plats för att visa upp Västsverige och för att främja affärer och investeringar.

- Vårt mål är att fler ute i världen ska känna till oss och det unika vi har att erbjuda. En viktig del i arbetet är att vi nu samlas kring ett västsvenskt erbjudande och arbetar tillsammans i delregionerna och Västra Götalandsregionen. Det kommer att främja hela regionens investeringsarbete och framtida etableringar i Västsverige, säger Sebastian Mårtensson, verksamhetsledare för Business Region Borås.

 På årets mässa är Sverige för första gången huvudpartnerland. Det innebär ett särskilt fokus på Sverige och svensk industri under mässan vilket ger en unik möjlighet för Sverige, men också Västsverige att synas och positionera sig internationellt. Genom att vara på plats ska man skapa synlighet och affärsmöjligheter för företagen i Västsverige och stötta investeringsfrämjande.

 - Vi fokuserar på att synliggöra möjligheterna att etablera verksamhet här för att ta del av den unika kompetens som vårt näringsliv har byggt upp under närmare 200 år av avancerad industriell utveckling och produktion i stenhård internationell konkurrens, säger Ann Palmnäs, verksamhetsledare för Position Väst, Fyrbodals kommunalförbunds företagsetableringskontor som är Business Swedens regionala partner.

 Sveriges partnerskap innebär ett samarbete för att främja innovativa samhällslösningar, nya exportprodukter och starkare konkurrenskraft, något som kommer vara en viktig del av det svenska deltagandet som partnerland.

 - Vi satsar på denna mässa då det är den viktigaste industrimässan i världen, regionen är exportberoende och vår medverkan är ett led i att främja västsvensk export, säger Olle Jonäng, Västra Götalandsregionen.

 - Huvudsyftet är att träffa bolag som vi vill se fysiskt på plats i vår region framåt och som kompletterar vårt befintliga näringsliv, säger Gustaf Wikblom, etableringsansvarig på Business Region Skaraborg.

På plats under mässan

Representanter från Västra Götalandsregionen, Fyrbodal, Skaraborg och Boråsregionen kommer att finnas på plats i den svenska paviljongen under mässan. Från Boråsregionen kommer Borås stad, NUAB och Business Region Borås vara på plats. Från Skaraborg kommer Business Region Skaraborg, Science Park Skövde, IDC West Sweden/ASSAR Innovation Arena vara på plats. Från Fyrbodal kommer Position Väst, IUC Väst och Innovatum Science Park vara på plats.

Om Hannovermässan

Hannovermässan som startade 1947 är världens största industrimässa och en viktig mötesplats för politik, näringsliv och akademi. Den har cirka 6500 utställare från över 70 länder och täcks medialt av över 2500 journalister från hela världen.

Kontakt

Olle Jonäng, Västra Götalandsregionen
Tel: 070 - 516 78 01

Sebastian Mårtensson, Business Region Borås
Tel: 070 - 593 86 59

Gustaf Wikblom, Business Region Skaraborg
Tel: 076 - 712 20 22

Ann Palmnäs, Position Väst, Fyrbodal
Tel: 070 - 164 94 98

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Citat

Vårt mål är att fler ute i världen ska känna till oss och det unika vi har att erbjuda. En viktig del i arbetet är att vi nu samlas kring ett västsvenskt erbjudande och arbetar tillsammans i delregionerna och Västra Götalandsregionen. Det kommer att främja hela regionens investeringsarbete och framtida etableringar i Västsverige
Sebastian Mårtensson, verksamhetsledare för Business Region Borås
Vi fokuserar på att synliggöra möjligheterna att etablera verksamhet här för att ta del av den unika kompetens som vårt näringsliv har byggt upp under närmare 200 år av avancerad industriell utveckling och produktion i stenhård internationell konkurrens
Ann Palmnäs, verksamhetsledare för Position Väst
Vi satsar på denna mässa då det är den viktigaste industrimässan i världen, regionen är exportberoende och vår medverkan är ett led i att främja västsvensk export
Olle Jonäng, Västra Götalandsregionen
Huvudsyftet är att träffa bolag som vi vill se fysiskt på plats i vår region framåt och som kompletterar vårt befintliga näringsliv
Gustaf Wikblom, etableringsansvarig på Business Region Skaraborg