Västsverige satsar på flytande biogas i tunga transporter

Idag beslutade regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen att satsa cirka 4,5 miljoner i ett utvecklingsprojekt med syfte att samordna, utvärdera och informera om ett antal demonstrationer av flytande biogas till lastbilar i Västsverige. Flytande biogas är ett fossilfritt bränsle som har stor potential att ersätta dieseln. Projektet demonstrerar en möjlig omställning till transporter med mycket låg klimatpåverkan.

- Västra Götalandsregionen har ett starkt engagemang i biogas som en del i fossiloberoende region. Därför gör vi den här satsningen på biogas i tunga fordon, säger Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Volvo har utvecklat en ny generation gasdrivna motorer för tunga lastbilar. Dessa fordon är nu på väg ut på marknaden och kommer utgöra ett antal rullande demonstrationer i Västsverige.

- Genom projektet kommer vi kunna skapa kunskap och synergier mellan de olika test- och pilotaktiviteterna i regionen men även nationellt. Då både branschföretag, akademi och offentliga aktörer är involverade kommer flytande biogas som fordonsbränsle utvärderas från alla håll, säger Peter Öhman, COO på Lindholmen Science Park, där satsningen projektleds genom CLOSER, den nationella arenan för ökad transporteffektivitet.

De företagen som deltar i demonstrationerna gör betydande egna investeringar, antingen i fordon eller tankställen. Staten kommer också stötta med investeringsbidrag genom det s.k. Klimatklivet. Ett av företagen som investerar i lastbilar på flytande biogas är Götene Kyltransporter.

- Vi gör denna satsning för att driva omställningen mot en fossilfri fordonsflotta. Det är ett mycket stort steg för oss, och glädjande nog ser vi ett växande intresse även hos våra transportköpare för frågan, säger Ulf Johansson, ägare av Götene Kyltransporter som var först i Sverige med en lastbil för flytande biogas och som nu planerar för ytterligare investeringar.

Flytande biogas från Lidköping som produceras av avfall från livsmedelsindustrin i Skaraborg kommer bland annat att användas i demonstrationerna.

- Detta är en fantastisk möjlighet att demonstrera och utvärdera hela värdekedjan för biogas tillsammans med våra nya lastbilar för flytande biogas. Detta kommer att gynna omställningen till klimatneutrala transporter i Sverige och stötta våra möjligheter till export i Europa, säger Lars Mårtensson, Miljö- och Innovationschef på Volvo Lastvagnar.

Projektet kommer finansieras med en särskilt utpekad satsning i Västra Götalandsregionens budget under 2018.

Fakta
Följande företag/aktörer deltar i projektet som ska pågå till 2021:

  • Volvo Lastvagnar
  • FordonsGas Sverige
  • Gasum
  • Lindholmen Science Park
  • Chalmers Tekniska Högskola
  • IVL Svenska Miljöinstitutet

Kontakt

Birgitta Losman (MP), ordförande regionutvecklingsnämnden, 0703-67 95 80

Peter Öhman, COO Lindholmen Science Park, 070-227 24 12

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, tillväxtprogrammen och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Västsvenska Turistrådet, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar och lista på samtliga beslut i korthet finns på www.vgregion.se/run.

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Klimatfrågan är kanske mer aktuell än någonsin efter en rekordvarm sommar, men tempot i omställningen måste öka. För att nå målet från Parismötet för tre år sedan om att begränsa den globala temperaturökningen till väl under två grader måste en snabb förändring ske i form av ny teknik i såväl energisektorn som industrin. Transportsektorn är en av de viktigaste sektorerna som ska ställa om. Speciellt viktigt är det att snabbt ta fram hållbara alternativ för de tunga transporterna.
Twittra det här

Citat

Genom projektet kommer vi kunna skapa kunskap och synergier mellan de olika test- och pilotaktiviteterna i regionen men även nationellt. Då både branschföretag, akademi och offentliga aktörer är involverade kommer flytande biogas som fordonsbränsle utvärderas från alla håll.
Peter Öhman, operativ chef på Lindholmen Science Park
Vi gör denna satsning för att driva omställningen mot en fossilfri fordonsflotta. Det är ett mycket stort steg från oss, och glädjande nog ser vi ett växande intresse även hos våra transportköpare för frågan.
Ulf Johansson, ägare av Götene Kyltransporter
Detta är en fantastisk möjlighet att demonstrera och utvärdera hela värdekedjan för biogas tillsammans med våra nya lastbilar för flytande biogas. Detta kommer att gynna omställningen till klimatneutrala transporter i Sverige och stötta våra möjligheter till export i Europa.
Lars Mårtensson, miljö- och Innovationschef på Volvo Lastvagnar
Västra Götalandsregionen har ett starkt engagemang i biogas som en del i fossiloberoende region. Därför gör vi den här satsningen på biogas i tunga fordon.
Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden