VGR drivande inom området produkter och avfall

Västra Götalandsregionen når goda resultat miljöarbetet genom upphandling. Det framgår av Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser som ger en bild av miljöarbetet i alla Sveriges landsting och regioner.
 

- Västra Götalandsregionen toppar inte inom några av miljönyckeltalen i SKL:s Öppna jämförelser miljö 2017, men ligger på en god fjärde plats inom energieffektivitet. En viktig förbättring är att VGR stått för den största minskningen av antibiotikaförskrivning i landet mellan 2009 och 2016 och har dessutom tagit ett rejält kliv uppåt i tabellen inom nyckeltalet för medicinska gaser, säger Lars Karlsson, miljöstrateg på Västra Götalandsregionen.

- Västra Götalandsregionens insatser inom bland annat området produkter och avfall lyfts också i kapitlet ”Tema Goda exempel på miljökrav i upphandling”. Här skriver SKL både om projektet ”Förnybara former i hälso- och sjukvården” som vi deltar i tillsammans med Region Halland, vårt färgklassningssystem inom Giftfri miljö och  Koncerninköps arbete med uppföljning av leverantörer. Västra Götalandsregionen är det enda landsting eller region i Sverige med kvalitetstekniker som enbart är anställda för leverantörsuppföljning.

Operationsset som sparade resurser

Ett exempel på hur miljökrav i upphandling ger resultat är den insats som belönades med VGR:s interna miljöstipendium 2017. Tarja Pajula, Koncerninköp Skövde och Anna Grind, Koncerninköp Vänersborg belönades för att de på ett innovativt sätt genomfört en upphandling för sjukhusanpassade operationsset med olika produkter beroende på vad som behövs för varje operation.

Det har minskat det totala avfallet av sterila förpackningar med drygt 90 % eller 645 000 stycken per år. Genom anpassade set istället för separat förpackade artiklar, kastas inte heller material i onödan eftersom standardförpackningar ofta innehöll för mycket av en sort.

Goda exempel ska sporra i miljöarbetet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Öppna jämförelser ger en bred bild av miljöarbetet i landsting och regioner. Syftet är att låta landsting och regioner lära av varandra och sporras att bli ännu bättre på att minska sin påverkan på miljön.

Landsting och regioner har som uppdrag att förebygga ohälsa och sjukdom men måste också bidra till en hållbar utveckling så att även kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Stora miljöutmaningar är att minska klimatpåverkan och resursförbrukning och bidra till giftfri miljö.

 

Lars Karlsson, miljöstrateg, Västra Götalandsregionen
lars.olov.karlsson@vgregion.se
mobil 0700-82 45 81

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Snabbfakta

Västra Götalandsregionen ska främja en god miljö på två sätt, ihop med andra aktörer i Västsverige och genom insatser inom vår egen organisation.
Twittra det här

Citat

En viktig förbättring är att VGR stått för den största minskningen av antibiotikaförskrivning i landet mellan 2009 och 2016 och har dessutom tagit ett rejält kliv uppåt i tabellen inom nyckeltalet för medicinska gaser
Lars Karlsson, miljöstrateg på Västra Götalandsregionen