VGR fortsätter satsningen för att bli Sverige bästa offentliga arbetsgivare

Västra Götalandsregionens (VGR) personalutskott beslutade vid sitt sammanträde den 2 april bland annat att anta aktivitetsplanen 2019 för VGR:s arbetsgivarvarumärke. En plan som tillsammans med den 10-åriga handlingsplanen, ska leda till att VGR ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

– För att kunna klara av kompetensförsörjningen framgent måste vi bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare på alla fronter, säger personalutskottets ordförande Linn Brandström (M). Därför är arbetet med att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare så viktigt för oss.

Handlingsplanen och aktivitetsplanen innehåller de gemensamma prioriterade satsningar som VGR gör som arbetsgivare. Utöver dessa pågår ett arbete i linjen som innebär att stärka arbetsplatsernas attraktivitet, till exempel genom förbättrad arbetsmiljö samt ett utvecklat ledar- och medarbetarskap.

– Bland de prioriterade aktiviteterna 2019 vill jag särskilt betona vikten av att stärka möjligheterna för verksamheterna att driva förbättring och utveckling av arbetsplatser och arbetssätt, samt vikten av att sprida alla de goda exempel som finns, avslutar Linn Brandström.

 

Kontakt:
Linn Brandström (M), ordförande personalutskottet, 0704-44 68 62
Marina Olsson, personaldirektör, 0706-30 58 57

Sammanträdets handlingar: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1638937

Om personalutskottet

Personalutskottet är ett utskott till regionstyrelsen och svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media