VGR intensifierar satsningen på specialistsjuksköterskor

Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade vid sitt sammanträde den 12 februari bland annat att avsätta 900 000 kronor för ett projektledaruppdrag under 2019 för att intensifiera och stärka upp arbetet med att råda bot på den uppkomna bristen inom specialistsjuksköterskeprofessionerna anestesi-, operation- och intensivvård.

– Vi måste intensifiera arbetet med att behålla de sjuksköterskor vi har inom dessa specialiteter och samtidigt utbilda nya, säger personalutskottets ordförande Linn Brandström. Efterfrågan på specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation, intensivvård och beräknas öka med 20 procent fram till 2025 inom Västra Götaland så resultatet av detta projekt är mycket viktigt för oss.

Stor vikt kommer att läggas vid att utbilda, behålla och utveckla medarbetare inom dessa specialiteter. Arbetet skall bedrivas i nära samarbete med verksamheterna och med regionens lärosäten. Projektledaren kommer att bilda arbetsgrupper med första linjens chefer, studierektorer och HR-representanter från hela regionen. Projektet ska avrapporteras till personalutskottet i december 2019.

Tidigare satsningar från 2018 på specialistsjuksköterskor från personalutskottet inkluderar 2,5 miljoner kronor för specialistutbildning av sjuksköterskor inom anestesi- och operationssjukvård på högskolan i Skövde. Dessutom finansierade personalutskottet utbildningsplatser för operationssjuksköterskor på Göteborgs Universitet med 450 000 kronor.

 

Kontakt:
Linn Brandström (M), ordförande personalutskottet, 0704-44 68 62
Marina Olsson, personaldirektör, 0706-30 58 57

Sammanträdets handlingar: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1638934?agendaItemId=241550

Om personalutskottet

Personalutskottet är ett utskott till regionstyrelsen och svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Citat

Vi måste intensifiera arbetet med att behålla de sjuksköterskor vi har.
Linn Brandström (M), personalutskottets ordförande