VGR rullar ut 20 extra miljoner till cykelvägar

Regionutvecklingsnämnden (RUN) beslutade vid sitt sammanträde den 8 december i Göteborg att satsa 20 miljoner kronor extra i riktade insatser för att förstärka utbyggnaden av cykelvägar. Det ska bidra till ett hållbart transportsystem i Västra Götaland och därigenom öka cyklandet i Västra Götaland.

- Vi vet att det finns ett enormt behov av investeringar i cykelnätet i Västra Götaland, därför går regionutvecklingsnämnden in med hela 20 miljoner extra 2017. Tillsammans vill vi med kommunerna få bättre fart på utbyggnaden för ökad cykling, säger Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Viljan att medfinansiera cykelvägar i kommunerna är större än vad budgeten i regional infrastrukturplan kan möta upp i rena pengar. De regionala resurserna står för högst 50 procent av finansieringen och resten måste kommunerna stå för själva. Nämnden väljer nu att skjuta till 20 miljoner kronor som är avsatta i särskilda infrastukturmedel 2017, för att satsa på utbyggnaden av cykelvägar i det kommunala vägnätet under nästa år.


 

Kontakt

Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden, 0703-67 95 80

Ansvarig tjänsteperson:
Ulrika Bokeberg, chef avdelningen Kollektivtrafik och infrastruktur, 070-263 09 95

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, tillväxtprogrammen och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Västsvenska Turistrådet, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar och lista på samtliga beslut i korthet finns på www.vgregion.se/run.

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Sedan 2014 är Cykel ett eget åtgärdsområde med särskilt avsatta medel inom den regionala planen för transportinfrastruktur i Västra Götaland. Avsatta medel fördelas på två olika kategorier: till cykelvägar på det statliga regionala vägnätet samt som bidrag till kommuner för cykelvägar på det kommunala vägnätet. Kommuner som söker medel från cykelanslaget förväntas medfinansiera med 50 procent. Behovet av cykelåtgärder är fortsatt stort, därmed görs en fortsatt stor satsning inom detta åtgärdsområde.
Twittra det här

Citat

Vi vet att det finns enormt behov av investeringar i cykelnätet i Västra Götaland, därför går regionutvecklingsnämnden in med hela 20 miljoner extra 2017. Tillsammans vill vi med kommunerna få bättre fart på utbyggnaden för ökad cykling.
Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden