VGR säger ja till höghastighetsjärnväg

Regionstyrelsen säger ja till en överenskommelse med Sverigeförhandlingen att stödja en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm där tågen går i 320 kilometer i timmen. En förutsättning är dock att finansieringsfrågan blir löst tills det är dags att börja bygga.

I praktiken betyder det att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna avtalet om höghastighetsjärnväg sträcka Jönköping-Göteborg och förslaget till överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg.

Själva avtalet och överenskommelsen måste tecknas innan 31 december 2017 då Sverigeförhandlingens uppdrag med regeringen upphör. Regionstyrelsens ordförande tecknar därför avtal och överenskommelse under förbehåll att dessa blir gällande först i det fall att också regionfullmäktige tar ett positivt beslut i januari 2018. Även med dessa avtal påskrivna kvarstår fortfarande att lösa finansiering och om det inte är löst innan 2023 så finns möjlighet att kliva av.

Västra Götalandsregionen (VGR), Borås stad och Sverigeförhandlingen ingår ett ramavtal som är höghastighetsjärnväg mellan Jönköping-Göteborg, inom ramen för Sverigeförhandlingens uppdrag. Borås stad tar beslut om detta den 19 december.  VGR, Göteborgs Stad och Sverigeförhandlingen tecknar en överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg inom samma ram. Göteborgs Stad tar beslut om sin del i kommunstyrelsen den 13 december.

Med beslutet om att bygga höghastighetsjärnväg genom Sverige kan landets storstäder knytas ihop samtidigt som det ger en ökad kapacitet och konkurrenskraftig tågtrafik. Beslutet gör det också enklare att arbetspendla såväl inom regionen som mellan storstäderna och underlättar för ett klimatsmart och energisnålt resande och transportsystem.

Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen, 073-098 48 00

Helén Eliasson (S), vice ordförande regionstyrelsen, 076-141 02 69

Birgitta Losman (MP), ordförande regionutvecklingsnämnden, 070-367 95 80

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar

Regionstyrelsen ledamöter

Partierna i Västra Götalandsregionen

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se