VGR satsar drygt 16 miljoner på utbildningsinsatser inom vården

Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 18 januari att avsätta 11,7 miljoner kronor till förstärkt yrkesintroduktion för nyanställda undersköterskor, skötare och barnsköterskor. Dessutom avsätts 5 miljoner kronor för fortsatt utbildning av sjuksköterskor inom neonatologi.

Förstärkt yrkesintroduktion för nyanställda undersköterskor, skötare och barnsköterskor

Västra Götalandsregionen (VGR) behöver anställa fler undersköterskor, skötare och barnsköterskor för att kunna möta kommande kompetensförsörjningsbehov och för att kunna fortsätta arbetet med uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation. Syftet med förstärkt yrkesintroduktion är att utvecklas i sin profession, bygga yrkesidentitet och öka tryggheten för undersköterskor, skötare och barnsköterskor.

Den förstärkta yrkesintroduktionen kommer att ske med den modell som Skaraborgs Läns Sjukhus skapade och som Sahlgrenska Sjukhuset utvecklat. Totalt avsätter personalutskottet 11,7 miljoner kronor för utbildningen.

Neonatologiutbildning

Personalutskottet avsätter 5,052 miljoner kronor för fortsatt utbildning av sjuksköterskor inom neonatologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset som riktas till samtliga neonatalverksamheter i VGR.

Neonatalverksamheterna inom VGR har under flera år haft svårigheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Sedan några år tillbaka pågår arbetet med att förbättra och strukturera introduktionsutbildningen för nya sjuksköterskor vid neonatalverksamheterna. I samband med detta har behovet av fortsatt stöd för sjuksköterskorna även efter genomförd introduktionsutbildning uppmärksammats.

Totalt planeras fyra kurser per med maximalt 15 deltagare per kurstillfälle.

Kontakt: 
Gunilla Levén (M), ordförande personalutskottet, 0703-05 32 02 
Marina Olsson, personaldirektör, 0706-30 58 57

Om personalutskottet

Personalutskottet är ett utskott till regionstyrelsen och svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar