Vinnarna av Unga Landsbygdspriset i Väst 2019

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd utsåg den 23 maj vinnarna av Unga Landsbygdspriset i Väst 2019. Vinnarna presenteras den 25 maj vid två prisutdelningar i pristagarnas respektive hemkommun; Vårmarknaden i Vårgårda och Fristaddagen i Fristad.
 

Edvin Arnstrand, Stampen Cykel Vårgårda, Vårgårda kommun

Juryns motivering:

Ung fullblodsentusiast som sedan barnsben gått in helhjärtat för allt som har med cykel att göra. På kort tid har han byggt upp den snabbväxande och lönsamma butiken Stampen Cykelaffär i Vårgårda där vanligt folk och proffs erbjuds ett brett sortiment och högkvalitativ service. Affären betyder mycket för centrumhandeln i Vårgårda och affärskonceptet lyckas väl där andra tidigare misslyckats. Pristagaren har även grundat den ideella föreningen Kesberget Bikepark som tagit över driften av den nedlagda slalombacken i Vårgårda och byggt downhillbanor som lockar mountainbikecyklister från när och fjärran. Förutom framgångsrikt företagande bidrar årets pristagare till ungt engagemang, samhällsnytta och ökad turism i Vårgårda. Härigenom är han ett gott föredöme för andra unga entreprenörer på landsbygden.

Edvin Arnstrand: edvin@stampenscykel.se 076-816 15 40

Niklas Krantz, Holmryds Mejeri, Bredared, Borås kommun

Juryns motivering:

Med stort engagemang och beslutsamhet har årets pristagare tagit över familjegården i Bredared, växlat upp och förädlat verksamheten från traditionell mjölkgård till moderniserad produktion med eget mejeri. Investeringarna som gjorts på gården vittnar om ett starkt och modigt entreprenörskap och med hjälp av ett innovativt förhållningssätt har han lyckats vända motgång till framgång, öka företagets omsättning och bidra med positiva sysselsättningseffekter i bygden. En modig satsning i en konkurrensutsatt bransch som ger ringar på vattnet och bidrar till en levande landsbygd.

Niklas Krantz: niklas@holmrydsmejeri.se 070-498 27 43

Om Unga Landsbygdspriset i Väst

Priset delas ut till personer 15-30 år som på ett framgångsrikt sätt har startat eller drivit företag. Den huvudsakliga omsättningen ska vara på landsbygden eller i tätort med högst 10 000 invånare. Det kan handla om traditionellt lantbruksföretagande eller företagande inom helt andra branscher. Priset värdesätter bland annat nyskapande och drivkraft, ekonomisk framgång, miljöhänsyn, sociala aspekter, samhällsnytta och nya arbetstillfällen. Det delas årligen ut två pris (á 25 000 kr).
 
2019 har varit ett starkt år med många nomineringar och imponerande startfält. Totalt har det kommit in 21 nomineringar med god geografisk spridning i Västra Götaland, jämn könsfördelning och stor variation av branscher och affärsområden. Priset delas ut för femte året i rad och har instiftats för att bidra till att mobilisera och synliggöra ungt företagande och stimulera ny kreativitet på landsbygden. Landsbygdsdefinitionen innefattar i praktiken hela Västra Götaland förutom de 20 största tätorterna. 

En del av Västra Götalandsregionens program för entreprenörskap

Pristävlingen instiftades 2014 för att mobilisera och synliggöra ungt företagande på landsbygden. Numera genomförs priset som en del av Västra Götalandsregionens program för entreprenörskap där unga på landsbygden är en särskilt utvald målgrupp. Många mindre orter påverkas kraftigt av urbaniseringen. I dessa områden behövs därför en särskilt hög grad av företagsamhet och kreativa attityder, inte minst bland ungdomar, för att skapa goda förutsättningar för framtiden.

 

Kontakter

Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden, 070-867 16 21
Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, 070-663 09 18

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, tillväxtprogrammen och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Västsvenska Turistrådet, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run.

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

 

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar