Yvonne Kjell – ny chef för Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen

I mitten av juni tillträder Yvonne Kjell som Naturbruksförvaltningens förvaltningschef. Hon lämnar då en tjänst som bildningschef i Vara kommun.

– Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att vara en del i landsbygdsutvecklingen i Västra Götaland, kommenterar regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Förvaltningen arbetar i nära samverkan med intressenter inom forskning, nätverkande och fortbildning för att nå Västra Götalandsregionens mål att vara en modell för hållbar landsbygdsutveckling, långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning och samspel stad/land. Jag är övertygad om att Yvonne Kjells breda erfarenhet och egenskaper kommer att driva denna utveckling framåt.

Yvonne Kjell lämnar en tjänst som bildningschef i Vara kommun. Tidigare har hon innehaft ett flertal ledande funktioner i flera av Skaraborgs kommuner samt har en flerårig erfarenhet av arbete med Skaraborgs kommunförbund genom både skolchefs- och kulturchefsnätverk. Dessutom har hon 20 års erfarenhet från grundskolan i Skövde och Göteborg.

– Yvonne Kjell har inte bara en bred erfarenhet inom den pedagogiska sfären utan även de personliga egenskaper och ledaregenskaper vi efterfrågar, säger Ann-Sofi Lodin. Jag ser i Yvonne Kjell en erfaren verksamhetsutvecklare som kommer att inspirera sina medarbetare och det kontaktnät som omger Naturbruksförvaltningen.

– Att få möjlighet att leda, driva och utveckla Naturbruksförvaltningen kommer att vara en mycket inspirerande utmaning för mig, säger Yvonne Kjell. Att få fördjupa min kunskap om de gröna näringarna och driva en utveckling mot en kompetens i världsklass för en hållbar framtid är något jag ser fram emot. Att få arbeta för en levande landsbygd med god tillväxt, stabil utveckling och ett effektivt resursutnyttjande är ett privilegium.

Yvonne Kjell efterträder Kristina Atlei som i januari började som regionutvecklingschef i region Jönköping.

Kontakter:
Eva Arrdal
Direktör, Koncernstab utförarstyrning och samordning
070-562 98 50

Yvonne Kjell
076-833 06 65

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar