Dela

Kontakt

 • Gabriel Holmqvist

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Anna Liljenberg

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Thomas Schulz Rohm

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Västra Götalandsregionens pressrum
  010-441 41 99
  https://www.vgregion.se/aktuellt/press/
 • Västra Götalandsregionens hemsida
  https://www.vgregion.se/
 • Citat

  Västra Götalandsregionen vill understryka kommunernas och regionernas roll för att öka medie- och informationskunnigheten och uppmuntra fler regioner i Sverige att engagera sig i frågan. Nationella aktörer behöver kraftsamla och få till ett gemensamt ramverk för denna viktiga demokratifråga.
  Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd
  Unesco är mycket glada över att samarbeta med Sverige under årets globala konferens om medie-och informationskunnighet. Sverige är ett land som arbetar aktivt med medie- och informationskunnighet nationellt och engagerar sig i att stötta utvecklingen globalt.
  Alton Grizzle, programansvarig för medie- och informationskunnighet vid Unescos huvudkontor i Paris
  - Patienter som träffas och byter erfarenheter ger värdefull information så att vi tar beslut som gör nytta. På dialogmötet var vi överens om att oavsett cancerform så är livshändelserna under sjukdomsförloppet desamma. Tröttheten, känslor i inledningsstadiet och upplevelserna under och efter behandling. Vi kan därför se vilka utvecklingsområden som gynnar många.
  Cecilia Andersson, ordförande i södra hälso- och sjukvårdsnämnden
  - Särskilt speciellt i år är att det finns möjlighet att träffa forskare på flera forskningsfartyg, hela fyra forskningsfartyg medverkar. Missa inte heller att ta del av forskning kring havsmat. Kanske finns det smakprov på tång, musslor, sjöpung och annat spännande.
  Gunilla Fransson Bangura, projektledare för Västerhavsveckan
  Att känna sig i goda händer skapar bättre hälsa, ökad trygghet och minskad oro och är viktiga förutsättningar för hälsa och livskvalitet.
  Ann-Christine Baar, SPF Seniorerna
  Hela Blomman är ett unikt och värdefullt initiativ som betyder mycket för en grupp i utsatthet. Jag är imponerad av det idoga och systematiska arbetet och de samarbeten de byggt upp. Det är med beundran och ödmjukhet jag idag överlämnar människorättsstipendiet till Hela Blomman.
  Carina Liljesand, ordförande i Beredningen för mänskliga rättigheter
  Insikterna om könsstympning har Hela Blomman omsatt i ett praktiskt och konkret arbete för att hjälpa, förbättra och förändra. För det krävs framförallt ett otroligt mod och arbetet är aktningsvärt. Den uppsökande verksamheten och de samarbeten de har med framförallt Angereds Närsjukhus, innebär att de gör stor skillnad för de flickor och kvinnor som utsätts. Föreningen är en mycket värdig stipendiat.
  Viveca Reimers, chef för avdelning Social hållbarhet
  Samtliga branscher har upplevt en viss nedgång under våren. Läget är visserligen gott inom flertalet branscher, men det mesta talar för att högkonjunkturen är över för denna gång. Detta innebär inte att vi för närvarande upplever en lågkonjunktur, utan snarare att vi befinner oss i ett normalkonjunkturläge.
  Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör
  Avmattningen har skett på bred front och omfattar allt från byggbransch till företagstjänster, transportmedelsindustri och bilhandel. Detta avspeglar sig i att antalet anställda i det närmaste är oförändrat sedan hösten 2018, vilket är ett trendbrott då sysselsättningen har ökat kontinuerligt de senaste åren. Noterbart är att arbetskraftsbristen fortsätter att vara en flaskhals inom vissa branscher, vilket är en delförklaring till att sysselsättningsökningen har avstannat. Det finns helt enkelt ingen branschkompetent personal att anställa.
  Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker
  Samtliga branscher har upplevt en viss nedgång under våren. Läget är visserligen gott inom flertalet branscher, men det mesta talar för att högkonjunkturen är över för denna gång. Detta innebär inte att vi för närvarande upplever en lågkonjunktur, utan snarare att vi befinner oss i ett normalkonjunkturläge.
  Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör vid Västra Götalandsregionen
  Läget inom byggbranschen har förändrats markant under det senaste halvåret, med en påtaglig nedkylning av den regionala byggkonjunkturen. Läget är osäkert inför framtiden och företagen inom den aktuella branschen tror på ytterligare avmattning under hösten.
  Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker vid Västra Götalandsregionen
  Samtliga branscher har upplevt en viss nedgång under våren. Läget är visserligen gott inom flertalet branscher, men det mesta talar för att högkonjunkturen är över för denna gång. Detta innebär inte att vi för närvarande upplever en lågkonjunktur, utan snarare att vi befinner oss i ett normalkonjunkturläge.
  Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör vid Västra Götalandsregionen
  Läget är i stort sett detsamma som i höstas vad gäller utbud och efterfrågan på arbetskraft. Det finns anledning att på allvar oroa sig över arbetskraftsbristen i vissa sektorer och regioner, då den regionala tillväxten är beroende av en kompetensförsörjning som för närvarande inte kan tillgodoses.
  Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker vid Västra Götalandsregionen
  Samtliga branscher har upplevt en viss nedgång under våren. Läget är visserligen gott inom flertalet branscher, men det mesta talar för att högkonjunkturen är över för denna gång. Detta innebär inte att vi för närvarande upplever en lågkonjunktur, utan snarare att vi befinner oss i ett normalkonjunkturläge.
  Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör vid Västra Götalandsregionen
  I höstas förväntades en förstärkning av industrikonjunkturen under våren 2019, men istället har företagen i Fyrbodal upplevt en påtaglig avmattning. Detta förklaras bl.a. av en försvagad efterfrågan på hemmamarknaden, som har medfört att lönsamheten inom industrin är lägre än i höstas. Parallellt med den avmattade industrikonjunkturen har en tillbakagång skett inom såväl byggbranschen som handel
  Joacim Waara ekonomie doktor och analytiker vid Västra Götalandsregionen
  Samtliga branscher har upplevt en viss nedgång under våren. Läget är visserligen gott inom flertalet branscher, men det mesta talar för att högkonjunkturen är över för denna gång. Detta innebär inte att vi för närvarande upplever en lågkonjunktur, utan snarare att vi befinner oss i ett normalkonjunkturläge.
  Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör vid Västra Götalandsregionen
  Industrin har gått in i en avmattningsfas till följd av minskad efterfrågan från såväl export som hemmamarknad. Samtidigt har det skett en påtaglig inbromsning i byggkonjunkturen, till följd av minskat värde av de antagna anbuden. Även inom övriga branscher har en avmattning skett, vilket sammantaget medfört ett förändrat konjunkturellt läge i Göteborgsregionen.
  Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker vid Västra Götalandsregionen
  Vi har fått in en mängd bidrag och det har krävts långa överläggningar och tuffa beslut, men nu har juryn utsett toppkandidaterna i tävlingen
  Moa Boëthius, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen och ansvarig för Unga Landsbygdspriset i Väst
  Framtidens samhälle ställer nya krav – därför tar Västra Götalandsregionen täten och moderniserar hälso- och sjukvården i grunden.
  Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
  Genom projektet uppgraderas en öppen utvecklingsmiljö som kommer att väsentligt bidra till minskade utsläpp från framtida flyg samtidigt som vi kan både behålla arbetstillfällen och också skapa nya kvalificerade arbetstillfällen i industrin.
  Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden
  Inom Framtidens Fabrik vill vi skapa nya samarbetsformer och testmiljöer kring gemensamma lösningar. Det är här vi på Innovatum kommer in i bilden eftersom vi är vana vid att matcha rätt aktörer med varandra och har stor erfarenhet av leda hållbara projekt.
  Linda Bohlin Trajkovski, chef för Innovatum Projektarena som är projektägare för Framtidens Fabrik
  Utvecklingen av elektrifiering av transportsystemet är global och vi vill att Sverige ska vara ledande och drivande, så att vi själva kan sätta agendan och inte hamnar på efterkälken. Elektrifiering gynnar både näringslivsutvecklingen och det klimatstrategiska arbetet. Det har vi i Västsverige insett och därför driver näringslivet och offentlig sektor kraftfullt frågan tillsammans.
  Johnny Magnusson, ordförande i regionstyrelsen
  Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Sverige är ett föregångsland och det ska vi även vara när det gäller klimatet. Det är bråttom. Att öka andelen transportslag som är elektrifierade är avgörande för att vi ska kunna fortsätta vara ett land som inspirerar och går före internationellt.
  Magnus Berntsson, ordförande i miljönämnden
  Majoriteten av alla vi möter är varit väldigt intresserade av TMR som metod, vi utbildar skolklasser och skolornas elevhälsoteam
  Charlotte Eriksson leg. psykolog på Psykologenheten Väster
  Det är jättehäftigt att höra om hur skoleleverna använder TMR, de är inte lika rädda för sina starka känslor längre och de upplever att de har mer kontroll över krävande situationer och sitt mående
  Charlotte Eriksson
  Att erbjuda TMR i skolan kan vara ett steg på vägen för att hjälpa barn, föräldrar och lärare att minska psykisk ohälsa bland unga i Sverige
  Maria Hägg, elevhälsochef och psykologiskt ledningsansvarig på grundskoleförvaltningen i Västra Göteborg
  Västra Götalands län har återigen en högre takt på bredbandsbyggandet än landet i stort.
  Eric Åkerlund
  Vägen framåt för svensk industri är att hitta lösningar som gör den hållbar, vår konkurrenskraft ligger i att bejaka behovet av att utveckla tekniker snarare än att tvärt sluta göra en massa saker som idag inte är hållbara
  Ibrahim Baylan, näringsminister
  Digitaliseringen är också ett centralt omställningsområde, här måste samhället hjälpas åt och det offentliga kan behöva ta en del av omställningskostnaderna för att inte näringslivet inte ska tappa i konkurrenskraft under omställningsperioden
  Ibrahim Baylan
  Vi har kommit långt i Sverige, inte minst i Västsverige, men nu behöver vi ta nästa steg. Här kan regionerna spela en viktig roll att med hjälp av kollektivtrafik och sjukvård arbeta med innovationsupphandling för att skala upp testverksamhet i den egna verksamheten
  Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör
  YAM är ett bra komplement till den vanliga undervisningen, det öppnar upp för samtal om mobbing och psykisk ohälsa
  Emma Nordelv, fältsekreterare på Socialförvaltningen
  Vi uppmuntrar eleverna att prata med oss om hur det känns att må psykiskt dåligt, eleverna säger själva att det aldrig brukar prata om det i skolan
  Emma Nordelv
  Vi ser att eleverna börjar fundera över olika situationer som kan uppstå i skolan och med hjälp av YAM kan de förhindra att mobbning uppstår
  Emma Nordelv.
  Vårt mål är att fler ute i världen ska känna till oss och det unika vi har att erbjuda. En viktig del i arbetet är att vi nu samlas kring ett västsvenskt erbjudande och arbetar tillsammans i delregionerna och Västra Götalandsregionen. Det kommer att främja hela regionens investeringsarbete och framtida etableringar i Västsverige
  Sebastian Mårtensson, verksamhetsledare för Business Region Borås
  Vi fokuserar på att synliggöra möjligheterna att etablera verksamhet här för att ta del av den unika kompetens som vårt näringsliv har byggt upp under närmare 200 år av avancerad industriell utveckling och produktion i stenhård internationell konkurrens
  Ann Palmnäs, verksamhetsledare för Position Väst
  Vi satsar på denna mässa då det är den viktigaste industrimässan i världen, regionen är exportberoende och vår medverkan är ett led i att främja västsvensk export
  Olle Jonäng, Västra Götalandsregionen
  Huvudsyftet är att träffa bolag som vi vill se fysiskt på plats i vår region framåt och som kompletterar vårt befintliga näringsliv
  Gustaf Wikblom, etableringsansvarig på Business Region Skaraborg
  I år välkomnar vi Göteborgs stad, som tidigare haft en egen version. Äntligen samlar vi hela Västsveriges cykelvänliga arbetsplatser på samma ställe
  Karin Ryberg på Hållbart resande väst
  Cykeln är ett fantastiskt transportmedel på så många sätt; för hälsan, miljön och ekonomin, och det vill vi på Hållbart resande väst lyfta genom satsningen
  Karin Ryberg på Hållbart resande väst
  Att eleverna fullföljer sina studier är vårt gemensamma ansvar
  Charlotte Nordström (M) ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet
  En positiv uppväxt för våra barn och unga är en framtidsfråga som berör hela Västra Götaland, såväl regionen, kommunerna, akademin och idéburen sektor
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Psykisk ohälsa är det enda området som går åt fel håll
  Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och forskare på Karolinska institutet
  Läsning är en grundforskning i konsten att vara människa, ett rikt språk är en förutsättning för att kunna navigera i en komplex värld
  Katti Hoflin, kulturchef på Västra Götalandsregionen och ordförande för regeringens läsdelegation
  Barn och unga utan fullföljd skolgång har högre grad av fysisk och psykisk ohälsa, har svårare att få arbete och har en kortare livslängd. Det förebyggande arbetet för att våra ungdomar ska lyckas i skolan är avgörande för deras framtid
  Charlotte Nordström (M) ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet
  En positiv uppväxt för våra barn och unga är en framtidsfråga som berör hela Västra Götaland, såväl regionen, kommunerna, akademin och idéburen sektor
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Konferensen är redan fullbokad, vilket tydligt visar hur aktuella dessa frågor är. Sjunkande skolresultat och ökad psykiska ohälsa hos barn och unga är akuta frågor som måste åtgärdas
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Skara skolscen har ett mycket gott renommé bland förberedande utbildningar i Sverige.
  Kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD)
  Vi måste intensifiera arbetet med att behålla de sjuksköterskor vi har.
  Linn Brandström (M), personalutskottets ordförande
  Under årens lopp har vi fått massvis av nomineringar och fantastiska exempel på ungdomars företagande.
  Moa Boethius Lind, regionutvecklare och ansvarig för priset på VGR
  Man kan tro att allt fokus idag är på samhällets digitalisering, men vi måste komma ihåg att det fortfarande är mycket kvar att göra innan vi har nått de anslutningsmål som finns i regeringens bredbandsstrategi.
  Eric Åkerlund, bredbandskoordinator från Västra Götalandsregionen.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp