Marknadsmeddelande 188/18 – Västsvensk Logistik AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 17 augusti 2018

Förutsatt beslut på årsstämman den 16 augusti 2018, om fyra utdelningstillfällen, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 17 augusti 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning kommer vara den 16 augusti 2018.

Utdelningens storlek är 2,10 SEK per aktie.

Detta är det första utdelningstillfället utav fyra kontantutdelningar.

Avstämningsdag är den 20 augusti 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: VASLOG
ISIN-kod: SE0010662437
Orderboks-ID: 458V
CFI: ESVUFR
FISN: VASTSVENSK/SH
Utdelning; 2,10 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 17 augusti 2018

Stockholm den 10 augusti, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Västsvensk Logistik AB har som mål att investera i fastigheter eller i företag som äger fastigheter, säkerställa finansiering för sin verksamhet och bedriva förenlig verksamhet.