Vattenfall Eldistribution har fortsatt höjd beredskap

Report this content

Med anledning av det oväder som kommit  in över norra Sverige har Vattenfall Eldistribution fortsatt höjd beredskap, över helgen,  i Västernorrland, Västerbotten och  Norrbotten.

I första hand sker det genom att utöka personalen i driftcentralen, samt att fordon och materiel finns tillgängligt för snabb insats. Även beredskapsstyrkan och kundservice har förstärkts. Väderutvecklingen följs noggrant för att snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det blir nödvändigt.

En förberedande åtgärd är att vi tar bort snö och is på våra ledningar, både från marken och med hjälp av helikopter, samt tar bort snötyngda träd som riskerar att falla på ledningarna.

Prognoserna visar på fortsatt kraftigt snöfall i kombination med hård vind, vilket kan ställa till problem med att träd faller på elledningarna. Beredskapen utökas därför så att vi är beredda på att snabbt kunna komma ut och reparera eventuella fel i elnätet.

Lågt hängande ledningar, ledningar som ligger på marken eller träd som riskerar att falla på ledningar utgör en säkerhetsrisk. Vi är tacksamma om de som gör sådana observationer meddelar vår kundservice via https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/blanketter/felanmal-elnat/

Aktuell störningsinformation finns på http://www.vattenfalleldistribution.se/sv/stromavbrott.htm, där vi löpande informerar om läget. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vattenfall.avbrotsinfo; eller i App Store.

För vidare information, kontakta Vattenfall Eldistributions presstjänst tel; 08 739 6060

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://www.vattenfalleldistribution.se/

Prenumerera