Akkats kraftstation beräknas klar för drift i februari 2003

Akkats kraftstation beräknas klar för drift i februari 2003 I Akkats kraftstation pågår reparation och nytillverkning av komponenter efter haveriet den 2 juli 2002. Akkats enda aggregat beräknas nu kunna vara i drift igen i slutet av februari 2003. Haveriet inträffade när kraftstationen skulle tas i drift efter avställning i tio veckor för underhållsarbeten. En kraftig tryckvåg uppstod i vattenvägen och vatten trängde in i de nedre delarna av kraftstationen. Efter att kraftstationen pumpats läns och det oljeförorenade vattnet inne i stationen tagits om hand, inleddes en noggrann inspektion av aggregatet för att kartlägga skadorna. Misstanke fanns att dolda skador kunde ha uppkommit. Därför var det nödvändigt att demontera hela aggregatet så att man skulle kunna komma åt att inspektera på kritiska ställen. Parallellt med att aggregatet demonterats och inspekterats har händelseförloppet och orsakerna till haveriet utretts. Utredningen har försvårats av att delar av mätutrustningen skadades då stationen fylldes av vatten. Slutrapport från utredningen väntas bli klar i nästa vecka. De stora krafterna från tryckvågen gjorde att skador uppstod på både byggnader och aggregat. Skadorna på byggnaderna består huvudsakligen av sprickor i betongen i anslutning till aggregatet. Sprickor har också uppstått i själva aggregatet och dessutom har en del komponenter deformerats. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Ulf Wollström, teknisk chef, Vattenfall AB Vattenkraft, telefon 070-609 73 38. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00100/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se

Prenumerera

Dokument & länkar