Akkats kraftstation i Luleälven åter i drift

Akkats kraftstation i Luleälven åter i drift Efter cirka ett års driftstopp och ett omfattande renoveringsarbete har nu Akkats kraftstation i Luleälven åter tagits i drift. Elproduktionen i kraftstationen uppgår under ett normalår till drygt 500 GWh. De produktionsförluster som haveriet orsakat har varit betydande och uppskattas till närmare 100 miljoner kronor. - Under de närmaste två månaderna kommer stationen att köras med maximalt 75 procent last. Efter provdriften ska en utvärdering ske innan vi går vidare till full last. Det passar bra eftersom vattennivåerna är låga och behovet av elenergi är mindre nu under sommaren, säger Christer Ljunggren, anläggningschef Vattenfall Vattenkraft. - Att Akkats kraftstation åter är i drift är mycket positivt. Den elenergi som produceras i Akkats är ett viktigt tillskott till den samlade elproduktionen i landet, menar Ljunggren. Haveriet i Akkats inträffade den 2 juli 2002 när kraftstationen skulle tas i drift efter underhållsarbeten. En kraftig tryckvåg uppstod i vattenvägen och vatten trängde in i de nedre delarna av kraftstationen. De stora krafterna från tryckvågen innebar att skador uppstod på både byggnader och kraftstationens aggregat. Det renoveringsarbete som genomförts under det gångna året har varit omfattande. Kraftstationens aggregat har demonterats helt. Skadorna på byggnaderna bestod huvudsakligen av sprickor i betongen i anslutning till aggregatet. Totalt har över tjugo konsulter och ett femtiotal personer från olika entreprenad- och leverantörsföretag inom maskinteknik, elteknik och byggteknik arbetat med projektet. Lämnat av Monica Nordlund, Informationschef Vattenfall Vattenkraft, telefon 0920-77268, 070-399 72 68. För vidare information kontakta: Christer Ljunggren, Anläggningschef Vattenkraft, telefon 070-666 93 80. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20040805BIT20960/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar