Aktivt vatten läckte ut på Ringhals

Report this content

Aktivt vatten läckte ut på Ringhals I samband med en provkörning av ett kylsystem på den för översyn avstängda Ringhals 1, läckte en liten mängd vatten ut på gårdsplanen utanför reaktorbyggnaden. Trots att vattnet kom från ett rörsystem som skall vara inaktivt visade det sig innehålla radioaktivitet. Mätningar har bekräftat att det enbart rör sig om mycket små mängder, som smutsat ner ett cirka 20 kvadratmeter stort område av asfalten på gårdsplanen utanför byggnaden. Läckaget upptäcktes omedelbart och har inte medfört att personalen utsatts för någon strålning. Sanering av området pågår. Rörsystemet som vattnet kom från används normalt sett inte alls. Radioaktiviteten har kommit in i systemet från ett angränsande system via en otät ventil. -Oavsett att det inträffade saknar egentlig radiologisk betydelse, kommer vi givetvis att noga utreda hur det kunde hända och därefter vidta mått och steg för att förhindra att det upprepas, säger Krister Egnér som är strålskyddsföreståndare på Ringhals. Statens Strålskyddsinstitut och Statens Kärnkraftinspektion har informerats om det inträffade. Ytterligare upplysningar om händelsen lämnas av Krister Egnér eller driftchefen på Ringhals 1, PG Ceder. Ni når båda via Ringhals växel på telefon 0340-66 70 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/10/05/20040813BIT21990/wkr0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar