Avtal om försäljning av A-Train till Macquarie Bank

Avtal om försäljning av A-Train till Macquarie Bank A-Trains ägare - NCC, Vattenfall, Alstom och Mowlem - har ingått ett avtal med australiensiska Macquarie Bank om försäljning av samtliga aktier i A-Train. Överenskommelsen består av en kontant försäljningssumma på 70 MSEK, övertagande av åtaganden gentemot långivare på 200 MSEK och ca 130 MSEK i säkerhet för leasingavtal gällande tåg, totalt ca 400 MSEK. Slutlig försäljning är villkorad av godkännande från svenska statens ägarbolag A-banan Projekt AB samt av långivare. Köparen har rätt att avstå att genomföra affären mot en ersättning om 50 MSEK även om villkoren uppfylls. Slutligt datum för affär är den 31 december 2003. Macquarie Bank kommer att överföra A-Train till sin nyligen bildade Macquarie European Infrastructure Fund. A-Train driver Arlanda Express, som är flygtåget mellan Stockholms Central och Arlanda flygplats. A-Train startade trafiken i november 1999 och har i dag ca 180 medarbetare. I fjol reste ca 2,4 miljoner passagerare med flygtågen. A-Train omsatte förra året 340 MSEK och hade ett resultat efter finansnetto på -50 MSEK. A-Train är det första privatfinansierade infrastrukturprojektet i Sverige. Företaget har kontinuerligt ökat sin marknadsandel och har visat sig vara det i särklass mest tillförlitliga kommunikationsmedlet i Sverige. A-Train är dessutom det första företag i Sverige som klarar de nya europeiska miljökraven i Bra miljöval. NCC äger 44 procent av aktierna i A-Train, Vattenfall 20 procent, Alstom 29 procent och Mowlem 7 procent. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Göran Dandanell, Mergers & Acquisitions, Vattenfall AB, telefon: 08-739 75 18, mobil: 070-539 65 18. Martin May, Head of Group Media Relations, telefon 08-739 52 70. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. För vidare information, se www.vattenfall.se . Under OM VATTENFALL/PRESS finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/10/20031010BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/10/20031010BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar