Barsebäck stoppas i maj 2005

Barsebäck Kraft AB, ingående i Vattenfallkoncernen väntar nu på ett formellt besked angående den andra Barsebäcksreaktorn efter att regeringen i ett pressmeddelande idag har klargjort sitt beslut att elproduktionen där ska upphöra senast den 31 maj nästa år.

Regeringens beslut tydliggör tillståndshavarens ansvar enligt Miljöbalken. Elproduktionens upphörande är i sig inte grund för miljöprövning. De ekonomiska villkoren kommer att regleras i enlighet med det ramavtal som ingicks mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB vid den förtida stängningen av Barsebäck 1. Personalen i Barsebäck ingår i Vattenfallkoncernen. De anställda som berörs av nedläggningen kommer att behövas för andra arbeten inom Vattenfall. En treårig anställningsgaranti gäller för alla anställda i Barsebäck från och med den tidpunkt då reaktorn Barsebäck 2 tas ur drift. För vidare information kontakta: Alf Lindfors, chef Elproduktion Norden, telefon 08-739 55 70. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10.

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar