Betongmur vid Vargöns damm lägre än på ritningar

Betongmur vid Vargöns damm lägre än på ritningar En betongmur i en damm vid Vargöns kraftstation har visat sig vara en halv meter lägre än på ritningarna, rapporterar Vattenfall till Länsstyrelsen i västra Götaland. Betongmuren ansluter dammen mot den östra stranden. Det var vid grävning för att undersöka ett sjunkhål i marken som man upptäckte att muren var för låg. Enligt ritningen skulle betongkrönet ha legat på 45,7 möh. Nu har man upptäckt att den i verkligheten ligger på 45,2 möh. Grävningarna genomfördes för att klarställa situationen kring sjunkhålet med hänsyn till de högre vattenstånd som kan befaras i Vänern. Högsta vattenståndet vid dammen var nyligen 45,26 möh, dock utan att det medförde någon skada. Anmälan gjordes omedelbart till länsstyrelsen som har inspekterat dammen. Felet åtgärdas nu och dammkrönet höjs dessutom för att temporärt klara ytterligare högre nivåer. Dammen byggdes 1934, åtgärdades på 50-talet och sågs över i samband med byggandet av en ny generator på 80-talet. Det finns ännu ingen förklaring till att ritningen inte stämmer med verkligheten. Frågan analyseras vidare, liksom frågan om det finns risk för liknande förhållanden på andra ställen. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Thord Lindström, chef vattenregleringar, Vattenfall, tel 070-6877910, 0920-77023. Urban Norstedt, chef dammsäkerhet, Vattenfall, tel 08-580 317 47. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag genererar Vattenfall kraft och levererar energilösningar till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfallkoncernens totala omsättning år 2001 beräknas ligga på drygt 60 miljarder kronor. Mer om Vattenfall: www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/14/20040811BIT20460/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar