Bioeldad värme minskar oljeanvändningen i Tanums kommun

Bioeldad värme minskar oljeanvändningen i Tanums kommun Vattenfall har i dagarna träffat ett värmeavtal med Tanums kommun och Tanums Bostäder. Avtalet innebär att Vattenfall ska bygga en produktionsanläggning och ett distributionsnät för att försörja dessa kunders byggnader. Värmen kommer huvudsakligen att produceras med biobränslen. I första hand kommer briketter att användas men det blir möjligt att även elda andra biobränslen såsom flis. Eldningsolja kommer att användas som reservbränsle och vid sträng kyla. Byggandet kommer att påbörjas i vår och husen i den första etappen beräknas bli anslutna i höst, från oktober och framåt. Andra byggnader i närheten av kulvertnätet kommer att kunna erbjudas anslutning i en senare etapp. - Vi har valt att samarbeta med Vattenfall i denna för kommunen och dess bostadsbolag så viktiga fråga. Valet har vi gjort efter en upphandling i full konkurrens. Vattenfall kunde erbjuda den bästa lösningen både i fråga om miljöhänsyn och ekonomi. Vi räknar nu med att oljeanvändningen i Tanumshede kommer att minska med 1000 kubikmeter årligen, framhåller Gunnar Simonsson, Tekniska nämndens ordförande i Tanums kommun. - Från Vattenfalls sida gläder vi oss åt denna värmeaffär, som blir ett bra tillskott till vår verksamhet i Västra Götaland, säger Göran Svensson på Värme Nordens kontor i Trollhättan. En effektiv driftorganisation, som kan ta hand om drift, underhåll och beredskap, har vi redan i området. Avtalet löper i femton år. Ett statligt LIP-bidrag på 3,5 miljoner kronor bidrar till finansieringen, Vattenfall står för resten. Den årliga värmevolymen uppgår till 11 GWh. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Göran Svensson, Vattenfall Värme Norden, telefon 0520-88345, mobil 070-6743600. Klas-Åke Sörkvist, Kommunstyrelsens ordförande i Tanums kommun, telefon 0525-181 05. Gunnar Simonsson, Tekniska nämndens ordförande, telefon 0525-61801. Ulf Ericsson, VD i Tanums Bostäder, telefon 0525-18119. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00740/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar