Drygt 30 företag utvalda att lämna offerter till Vattenfall

Drygt 30 företag utvalda att lämna offerter till Vattenfall Av de över 40 företag som anmält intresse för att leverera elmätare har Vattenfall nu begärt in offerter från 32. Ytterligare fyra har uppmanats lämna kompletterande uppgifter. Det finns ett stort internationellt intresse för att leverera elmätare till Vattenfall. Av de över 40 företag som anmält intresse har Vattenfall nu utvärderat vilka av leverantörerna som uppfyller leveransvillkoren och begärt in offert från drygt trettio, däribland företag i Sverige, i andra europeiska länder och i USA. - Vi har på kort tid gått igenom intresseanmälningarna för att snabbt kunna välja av vilka leverantörer vi ska köpa mätarna. Snabbheten är viktig för att våra kunder så snart som möjligt ska få bättre service, säger Christer Johansson, Vattenfalls ansvarige för upphandlingen. Totalt 300 000 mätare ska upphandlas för att installeras hos större kunder, villor med elvärme samt jordbruk. Redan i år räknar Vattenfall med att installera 50 000 nya mätare. Målet är att förenkla för kunden och att kunderna bara ska betala för den el de har använt fram till fakturadatum, det vill säga att preliminärdebitering och förskottsbetalning avskaffas. Underlaget för fakturan blir de mätvärden som efter mätarbytet kan fjärravläsas och matas in i debiteringssystemet. Kunderna slipper därigenom oväntat höga elräkningar efter den årliga avräkningen. För bakgrundsfakta se även: http://www.vattenfall.se/om_vattenfall/press/pressmeddelanden/2002/10/pr essmeddelande_2002_10_23b.asp Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Karl-Erik Olsson, presschef Vattenfall Sverige, telefon 08-739 75 83, mobil 070-538 81 38. Christer Johansson, upphandlingsansvarig, telefon 0520-88270, mobil 070-662 78 88. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. För vidare information, se www.vattenfall.se . Under OM VATTENFALL/PRESS finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00730/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar